Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku

Svěřte svůj manažerský růst do vlastních rukou!

Titul? Jen třešnička na dortu. Přínosem Action Learning MBA je prokazatelné zlepšení manažerských dovedností a nastartování osobnostního růstu.

 • Action
  learning

  Jako jediní v ČR poskytujeme praktické MBA studium formou Action Learning.
  Po celou dobu studia se budete věnovat řešení reálných problémů vlastních firem.

 • Kvalitní
  akreditace

  Studium MBA důsledně přizpůsobené tuzemskému prostředí probíhající v českém jazyce.
  Studium pokrývá všechny oblasti managementu s důrazem na vzájemné souvislosti.

 • 2 lektoři
  na 15 studentů

  Dostanete 200 % naší pozornosti: nabízíme v ČR unikátní nadstandard 2 lektorů na kurzu.
  Studium ve skupinách max. 15 manažerů ve formě série intenzivních 3denních bloků.

Učení neznamená něco si zapamatovat a na požádání to zopakovat. Skutečné učení začíná až ve chvíli, kdy znalost použijete v reálném životě a z výsledků se poučíte.

Proč s námi

 


 

Studium jako praxe...

Jedním z unikátních rysů našeho manažerského vzdělávání je vlastní metodika vycházející z principů Action Learning. Čas strávený studiem Action Learning MBA není časem navíc k práci. Při studiu se budete věnovat strategickým problémům vaší organizace, kterými se stejně musíte zabývat, ale v běžném pracovním procesu na ně jaksi nezbývá čas.

Přínosy Action Learning MBA očima našich studentů »

... a praxe jako studium

Studium MBA formou Action Learning není jen propojeno s praxí, je praxí samo o sobě. Naše kurzy mají témata stanovena pouze rámcově, konkrétní obsah tvoří sami studenti. Již od zahájení studia budete řešit reálné problémy vlastních firem formou Action Learning projektů (ALP), které budete po důkladné přípravě s lektory, ostatními manažery ve studijní skupině i manažery přímo ve vašich firmách zavádět.

Unikátní rysy manažerského studia Action Learning MBA »

Komplexní manažerské vzdělávání

TC Business School nabízí, jako jedna z mála manažerských škol v ČR, nejen MBA (Master of Business Administration), ale i DBA (Doctor of Business Administration), doktorandské studium navazující na MBA.

 


Přínosy manažerského studia Action Learning MBA

Otevře vám oči

Pokud čekáte, že vám řekneme, jak řídit vaši firmu, zklameme vás. Nikdo nezná vaši firmu tak dobře jako vy. Naše role je otevřít vám oči, inspirovat vás, ukázat vám možnosti, povznést vás na úroveň, kde začnete vidět souvislosti a dát vám do ruky nástroje, kterými dokážete prokazatelně zlepšit fungování vaší organizace.

„Na počátku studia Action Learning MBA jsem si myslel, že veškeré činnosti v rámci naší společnosti jsou na velmi dobré úrovni. Nicméně v průběhu studia jsem s „hrůzou" zjistil, kde všude je potenciál ke zlepšení.“

Karel Beran
Sales Area Manager, Mondi Bags Štětí a.s.

Práce vás začne (ještě více) bavit

Ztratila vaše práce jiskru? Jedním z přínosů studia, který naši absolventi nejvíce oceňují, je, že se do jejich každodenní rutiny vrátilo vzrušení z hledání nových obzorů, elán a větší chuť do práce. Od zahájení studia budete zpracovávat projekty vycházející z potřeb vaší organizace a přímo ve vaší organizaci je zavádět.

„Mně osobně studium Action Learning MBA přineslo neskutečný nadhled a schopnost rozhodovat se na základě dlouhodobě platných principů a schopnost řídit tým manažerů, kteří jsou motivováni neustále rozvíjet a zlepšovat procesy i výsledky svých oddělení.“

Radek Moc
VP Solutions & Services, T-Mobile Czech Republic a.s.

Zvýšíte svůj manažerský vliv, prestiž i hodnotu

Již v průběhu studia Action Learning MBA se stanete strůjci změn ve vaší společnosti i vašem životě. Budete se aktivně podílet na rozvoji vaší organizace, tvořit nové strategie a zdolávat výzvy. A ruku v ruce s rozvojem vašich manažerských dovedností půjde i zvýšení vaší profesní hodnoty na pracovním trhu.

„Díky studiu Action Learning MBA jsem získal strategickou výhodu oproti kolegům - to množství know-how, které jsem vstřebal, mi dává silnější východiska pro mé názory.“

Svatopluk Beneš
obchodní ředitel, Tesco SW a.s.

Nastartujete váš celoživotní osobní rozvoj

S jistou nadsázkou lze říci, že pokud se zapojíte do studia Action Learning MBA, vaše sebevzdělávání nikdy neskončí. Naučíte se vidět i vytvářet příležitosti k rozvoji vaší organizace a plánovat, implementovat i vyhodnocovat projekty zlepšující výkonnost vaší organizace.

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium Action Learning MBA mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera. Svět už nikdy nebude jako před MBA. A to je dobře:-)“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

Získáte nové profesní kontakty

Naše studium probíhá ve skupinách 13 až 15 osob. Při sestavování studijní skupiny se vždy snažíme o co největší rozmanitost – vybíráme manažery z různých oborů, různých zaměření i různých úrovní managementu, samozřejmostí je i snaha o rovnoměrné zastoupení mužů a žen.

„Action Learning je od klasickej vysokoškolskej formy vzdelávania vzdialený na míle. Jednotlivé ALP projekty posunuli nielen naše firemné procesy, ale aj mňa osobne. Čo si však na kurzoch najviac cením sú názory a stretnutia s ľuďmi z rôznych odvetví, ktorých pohľad na problematiku mi neuveriteľne rozšíril obzory.“

Vladislav Janota
obchodní ředitel, Vertical, a.s.

Změníte i svůj osobní život

Jelikož pracovní a osobní život nelze oddělit, promítnou se vědomosti a dovednosti nabyté v průběhu studia Action Learning MBA i do vašeho osobního života. Díky studiu se naučíte nejen lépe řídit vaši organizaci, ale získáte i větší přehled a nadhled v soukromém životě.

„Studiem Action Learning MBA jsem získala větší samostatnost, která se projevila i v soukromém životě. Nedokážu oddělovat chování ve firmě a v osobním životě. A tak principy, které jsem začala uplatňovat ve firmě, se dotkly i mého soukromého života. Začala jsem více plánovat, více promýšlet budoucnost.“

Alice Žertová
ředitelka, OCS Trading s.r.o.


O studiu - MBA (1. fáze)

Tento kurz MBA je první fází dvouúrovňového programu MBA. Po jeho absolvování získáte mezinárodně uznávaný certifikát General Management Programme (GMP) a možnost pokračovat ve studiu 2. fáze MBA.

Jaké jsou unikátní rysy našeho MBA studia a co o něm řekli naši studenti?

Akreditace

Studium 1. fáze MBA formou Action Learning je akreditováno u Business School Netherlands, největšího poskytovatele manažerského vzdělávání v Nizozemsku. Business School Netherlands byla v roce 2012 vyhlášena nejlepším MBA vzděláním v Nizozemsku.

Podmínky pro přijetí

Nemusíte skládat žádné přijímací zkoušky, podmínkou pro přijetí do kurzu 1. fáze MBA je ukončené vysokoškolské, případně středoškolské vzdělání, a alespoň 3 roky praxe v libovolné manažerské pozici, případně na pozici, kde je většinovou náplní práce vedení lidí (např. projektový manažer).

Průběh a trvání kurzu MBA

Páteří studia 1. fáze MBA je pět 3denních soustředění (cca 150 hodin výuky) konaných v rozestupech 4 - 6 týdnů. Výhodou 3denních studijních bloků je, že stihnete „vypnout hlavu“ a plně se koncentrovat na věci, na které si v běžném dni nenajdete čas. Nad rámec studia se studenti také setkávají v malých skupinách bez asistence lektorů při řešení konkrétních projektů.

Organizace studia

Výuka probíhá v českém jazyce a v malých skupinách maximálně 15 studentů. Jedním z unikátních rysů našeho studia je přítomnost dvou lektorů, kteří aktivně ovlivňují podobu výuky. Výuka samotná vychází z principu 50/10: každá hodina se skládá z 50 minut výuky a 10minutové přestávky.

Obsah studia

Tématy 1. fáze MBA jsou návrh a řízení projektů metodou LogFRAME, řízení a vedení lidí, individuální a týmové interpersonální dovednosti, tvořivost, Action Learning, kultura organizace, řízení lidských zdrojů, strategie, marketing, rozhodování, řízení financí, řízení informací a způsoby organizování a koordinace lidí.

Zajímá vás podrobný rozpis studia?
 
Studijní prostředí

Setkávat se budeme v příjemném a inspirativním prostředí zámeckého hotelu Třešť. Původně renesanční zámek obklopený rozlehlým lesoparkem se nachází v malebné lokalitě Třešťských vrchů asi 19 km od Jihlavy, viz mapa.

Ukončení studia

Po absolvování 1. fáze MBA získáte mezinárodně uznávaný certifikát General Management Programme (GMP) a možnost plynule pokračovat ve studiu 2. fáze MBA, které je již zakončeno titulem MBA.

Cena studia

Cena školného 1. fáze MBA činí 80.000 Kč bez DPH, tj. cca 5.300 Kč/1 den výuky. Cena zahrnuje přibližně 150 hodin výuky, individuální asistenci 2 lektorů a veškeré studijní materiály. Dále posluchač uhradí 23.700 Kč bez DPH za stravu a ubytování po celou dobu trvání kurzu. Celková cena tedy činí 103.700 Kč bez DPH.

Přihláška ke studiu

O studiu - MBA (2. fáze)

Tento kurz je druhou a závěrečnou fází studia MBA. Jeho absolvováním získáte diplom Master of Business Administration (MBA).

Jaké jsou unikátní rysy našeho MBA studia a co o něm řekli naši studenti?

Akreditace

Studium 2. fáze MBA formou Action Learning je akreditováno u Business School Netherlands, největšího poskytovatele manažerského vzdělávání v Nizozemsku. Business School Netherlands byla v roce 2012 vyhlášena nejlepším MBA vzděláním v Nizozemsku.

Podmínky pro přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu je absolvování kurzu MBA 1. fáze a podání přihlášky ke studiu.

Průběh a trvání kurzu MBA

Páteří studia 2. fáze MBA je osm 3denních soustředění (cca 180 hodin výuky) konaných v rozestupech 4 - 6 týdnů. Výhodou 3denních studijních bloků je, že stihnete „vypnout hlavu“ a plně se koncentrovat na věci, na které si v běžném dni nenajdete čas. Nad rámec studia se studenti také setkávají v malých skupinách bez asistence lektorů při řešení konkrétních projektů.

Organizace studia

Výuka probíhá v českém jazyce a v malých skupinách maximálně 15 studentů. Jedním z unikátních rysů našeho studia je přítomnost dvou lektorů, kteří aktivně ovlivňují podobu výuky. Výuka samotná vychází z principu 50/10: každá hodina se skládá z 50 minut výuky a 10minutové přestávky.

Obsah studia

Tématicky pokrývá 2. fáze MBA následující oblasti managementu: řízení lidských zdrojů, řízení provozu, řízení marketingu, finanční řízení, řízení informací a strategické řízení. Podmínkou úspěšného absolvování studia je zpracování disertace a šesti projektů Action Learning zaměřených na řešení reálných situací ve vlastní organizaci.

Zajímá vás podrobný rozpis studia?
 
Studijní prostředí

Setkávat se budeme v příjemném a inspirativním prostředí zámeckého hotelu Třešť. Původně renesanční zámek obklopený rozlehlým lesoparkem se nachází v malebné lokalitě Třešťských vrchů asi 19 km od Jihlavy, viz mapa.

Ukončení studia

Po absolvování 2. fáze MBA získáte diplom, který vás opravňuje k používání titulu Master of Business Administration (MBA). Slavnostní předání diplomu proběhne na společné promoci s dalšími absolventy Business School Netherlands v Holandsku.

Cena studia

Cena školného 2. fáze MBA činí 205.500 Kč bez DPH, tj. cca 5.300 Kč/1 den výuky. Cena zahrnuje přibližně 150 hodin výuky, individuální asistenci 2 lektorů a veškeré studijní materiály. Dále posluchač uhradí 34.500 Kč bez DPH za stravu a ubytování po celou dobu trvání kurzu. Celková cena tedy činí 240.000 Kč bez DPH.

Přihláška ke studiu

O studiu - Doctor of Business Administration (DBA)

Diplomem MBA vaše manažerské vzdělávání končit nemusí. Jako jedna z mála manažerských škol v ČR nabízíme i DBA (Doctor of Business Administration), doktorandské studium navazující na MBA. A nejen to. Sláva Kubátová, ředitelka TC Business School, se jako akademická manažerka společně s Business School Netherlands a Sheffield Hallam University výrazně podílí na podobě kurzů DBA a je garantem začlenění principů Action Learning do výuky. Důkazem vysoké úrovně našeho know-how je i hostování lektorů TC Business School na kurzech DBA.

Jaké jsou unikátní rysy našeho MBA studia a co o něm řekli naši studenti? »

Akreditace

Studium DBA formou Action Learning je akreditováno u renomované Sheffield Hallam University, třetí největší univerzity ve Velké Británii.

Popis studia

Cílem studia je poskytnout studentům nástroje pro jejich přesun z pozice manažerů do pozice vědců schopných rozvíjet management jako disciplínu po teoretické a metodické stránce. Na základě výzkumu problémů sestavují studenti globálně použitelné a adaptovatelné teoretické modely managementu. Díky silnému zaměření na metodologii výzkumu naplňují výzkumné projekty standardy vědecké práce, ale současně se drží i principů Action Learning - vychází z reálných potřeb manažerské praxe a kladou důraz na praktický přínos. Tématy projektů byl např. výzkum souvislostí mezi kulturou a efektivitou ekonomické pomoci v rozvojových zemích, zkoumání vnímání role zákazníků v marketingu nebo kulturní aspekty rozvoje malých firem v rychle rostoucích ekonomikách.

Organizace studia

Kurzy DBA se konají v Praze, nizozemském Burenu a britském Sheffieldu a účastní se jich studenti z celého světa. Vzhledem ke kulturní rozmanitosti studijní skupiny probíhá výuka v angličtině.

Ukončení studia

Po absolvování DBA získá absolvent titul Doctor of Business Administration (DBA) srovnatelný s akademickým titulem PhD. Oproti doktorátu PhD., který je orientován na teorii, je hlavním cílem DBA nejen vytvořit a ověřit nové teorie, ale také je adaptovat a využít v praxi.

Přihláška ke studiu

 Poptávkový formulář

Máte zájem o studium, nebo se jen potřebujete na něco zeptat? Vyplňte formulář níže a my se vám rádi ozveme.

Kontaktní informace

Management TC s.r.o.
Na zátorce 4
160 00 Praha 6
Zobrazit na Google Maps

(+420) 257 532 356 info@tcbs.cz

Potřebujete více informací?

Vyzkoušejte ukázkovou lekci Setkejte se s lektorem

 Kontaktní formulář

Máte zájem o studium, nebo se jen potřebujete na něco zeptat? Vyplňte formulář níže a my se vám rádi ozveme.

Položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

MENU
int(12)