Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku

Absolventi & studenti TCBS

Ivo Kočí Detail Poslat dotaz

“"Kdy a proč jsem se rozhodl studovat už si přesně nevybavím, ale hledal jsem nějakou možnost zasadit svoje pracovní manažerské zkušenosti do rámce, do pravidel. Nehledal jsem další stupeň akademického vzdělání, nehledal jsem otevřené jednorázové vzdělávací akce rozličné kvality. Hledal jsem zkrátka něco užitečného. Studium MBA v Management TC mohu doporučit všem, kteří chtějí investovat nemalou část svého času, aby posunuli své profesní i lidské schopnosti dopředu. Kdo potřebuje jen tři písmenka na vizitku, měl by hledat jinde“ „Skupina RWE Česká republika patří do evropského koncernu RWE a od roku 2002 je předním dodavatelem energií na území ČR. RWE poskytuje nejen komplexní služby v energetickém průmyslu, jako je přeprava, distribuce, uskladnění plynu, ale jeho významná role je i v komplexních službách pro koncové zákazníky.”

Ivo Kočí Senior manager, Sales controlling / RWE Česká republika a.s.

Ivo Kočí
Viktor Mačura Detail Poslat dotaz

“Firma Saaten-Union se pohybuje v prostředí zemědělství. Jsme firma, kterou založili němečtí šlechtitelé odrůd zemědělských plodin . Každý si může vybrat, zda půjdestudovat tam, kde si titul pouze zaplatí, nebo tam, kde si ho tvrdě odpracuje. V druhém případě však zároveň získá mnoho cenných znalostí a zkušeností. Kdo volí druhou variantu, volí TC Business School. Tuto variantu jsem si vybral i já a jsem za to rád. Vím, že se investice mé rodiny do studia vyplatila.”

Viktor Mačura Account Manager / Saaten-Union

Viktor Mačura
Ondřej Štos Detail Poslat dotaz

“„GMP jsem absolvoval 2004 a MBA 2010. S odstupem více jak 15 let vidím, kolik základních znalostí o komplexním fungování managementu firem mně tehdy chybělo, byť jsem si to tehdy nepřipouštěl. Vždyť jsem byl úspěšný. Obsah studia opírající se o aktuální experty managementu, interaktivní výklad (který postrádají eKurzy), metoda AL, bezprostřední přenositelnost do praxe, zkušenosti dalších účastníků, to vše byl a je mix, který mě vyhovoval a potvrdil správnou volbu studia u TCBS. S ActionLearning jsem se setkal poprvé a lektoři mě touto metodou často dostávali do úzkých… nutili mě vidět věci z více perspektiv, v jiných souvislostech… zkrátka mě koučovali, když jsem se chtěl nechat pohodlně mentorovat. Toho si nyní cením nejvíc. Přidané hodnoty, která spustila transformaci mého myšlení a spustila dosud trvající samostudium, které se mi v praxi stále více vyplácí.“”

Ondřej Štos Interim manager / HR and T&D consultant

Ondřej Štos
Miluše Pfaffová Detail Poslat dotaz

“Společnost Farmet je dynamicky se rozvíjející českou společností zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem zemědělských strojů na zpracování půdy a setí a technologií na zpracování olejnin. Téměř 10 let jsem pracovala na pozici obchodní ředitelky, budovala jsem celé oddělení od počátku, nastavovala jsem proces činností na oddělení. Po celou tuto dobu byl moji hlavní činností prodej, se všemi potenciálními i skutečnými zákazníky jsem byla v kontaktu. Práce mě přinášela uspokojení, komunikace se zákazníky mě poskytovala dostatečnou motivaci k další práci. Dosáhla jsem cílů, které jsem si dala na počátku, fungující oddělení i dosahování výsledků prodejů na trzích. Nicméně jsem začala mít pocit, že je nutná změna, že není možné, abych byla u všech jednání, na všech výstavách, přestala mě uspokojovat práce se zákazníky. Začala jsem přemýšlet o změně a dokonce i o osobní změně pozice nebo dokonce začít v jiné firmě něco úplně jiného. Je to možná trochu absurdní, dosahovali jsme nejlepších výsledků a já přesto ztratila motivaci k další práci. V této době mě bylo nabídnuto studium MBA. Studium mi přineslo změnu životního stylu. Pochopila jsem, že je velice často důležitější více pozornosti věnovat příčinám než důsledkům. Snažím se tedy hledat příčiny, věnovat jim dostatek času nejen v manažerské praxi, ale i v osobním životě. Některá rozhodnutí více konzultuji s kolegy, ponechávat více času na jejich prodiskutování. A mnoho dalšího ….Studium mi dodalo větší sebevědomí, podporu pro moje rozhodování, vedení lidí … Získala jsem více informaci z ostatních firem i z jiných oborů, kde řeší obdobné problémy. Neobdržela jsem žádný zaručený návod, ale získala informace o možnostech řešení, naučila jsem se využívat odbornou literaturu, získávat informace z jiných firem. Již po několika měsících studia jsem získala několik velice příjemných zpětných vazeb od kolegů o změně mého chování, což mě dále motivovalo nejen ke studiu, ale i k dalším změnám. Jak jsem již uváděla, získala jsem větší nadhled a tím jsem více svých povinnosti delegovala na kolegy a já získala čas na provádění postupných změn ve firmě nejen souvisejících se zpracovanými projekty.”

Miluše Pfaffová obchodní ředitelka / Farmet a.s.

Miluše Pfaffová
Jiří Kotrba Detail Poslat dotaz

“Po sedmileté odborné praxi konstruktéra a vedoucího výroby jsem ve svých 28 letech přijal místo výkonného ředitele firmy Strojírny Podzimek. Jsem absolventem gymnasia a strojní fakulty ČVUT. O tom, jak vést a řídit firmu jsem měl jasnou představu, avšak byla to více či méně pocitová záležitost a vedení pomocí dobrých úmyslů. Nedá říci, že by se nám nedařilo. Po patnácti letech na stejné pozici jsem získal pocit, že mě již na tomto místě nemá co překvapit, že se mi moje práce stává nudnou rutinou a pokud neučiním změnu, nebude mě má práce bavit. Namísto toho, abych měnil zaměstnání, pokusil jsem se najít novou výzvu. Něco, co by mi dodalo další impuls, naplnilo mě radostí a dodalo nových sil do života. Tehdy jsem netušil, že to bude program MBA. Studium s firmou TC Business School mohu doporučit všem, kteří se nebojí, že budou muset opustit své návyky, své pravdy a občas přijmout řešení, se kterým ne vždy plně souhlasí. K takovému či podobnému zjištění se však musí prokousat každý sám a překonat vlastní hloupost. Na studiu oceňuji to, že jsem našel víc, než jsem hledal. Získané znalosti lze užít nejen v profesním, ale i osobním či veřejném životě. Uvědomil jsem si, že chci žít svůj život a ne život podle někoho jiného.”

Jiří Kotrba Výkonný ředitel / Strojírny Podzimek, s.r.o.

Jiří Kotrba
Pavel Šimák Detail Poslat dotaz

“Rozhodujícím faktorem, proč jsem se rozhodl studovat MBA u TC Business School, byla metoda Action Learning, která mne velmi zaujala. Nejdůležitější pro mne bylo, že mi studium MBA pomohlo řešit reálné problémy, se kterými se v pracovním životě setkávám. Zároveň jsem začínal studovat MBA ve stejné chvíli, kdy jsem nastoupil na novou pozici do firmy Accenture. Skloubit studium a práci nebylo rozhodně jednoduché, ale zaměstnavatel mi dal veškerou podporu, kterou jsem potřeboval. A co bylo tím nejdůležitějším, co jsem se během studiam u TC Business School naučil? Bezpochyby jsem se naučil lépe plánovat. A to nejen v pracovním, ale i v osobním životě. Dobré plánování je tou nejcennější věcí, kterou jsem se na MBA naučil.”

Pavel Šimák Prague Delivery Centre Lead / Accenture

Pavel Šimák
Josef Veselka Detail Poslat dotaz

“Školu doporučuji všem, kteří hledají aktuální informace z oblasti managementu, kvalitní podporu při získávání znalostí a vyšší časovou i obsahovou náročnost studia berou jako motivační faktor pro svůj osobní i profesní rozvoj a hodnotu, do které má smysl investovat. Studium nedoporučuji sběratelům titulů, rychlostudentům, studijním vyslancům a všem lidem pro které je průběžná reflexe vlastního konání zbytečným, nechtěným nebo zdržujícím procesem.”

Josef Veselka lektor, konzultant, auditor / QMSS

Josef Veselka
Karolina Čiklová Detail Poslat dotaz

“Jsem žena v nejlepších letech, Váha, samostatná, důsledná a přizpůsobivá. Mám zkušenosti s prací pro městské noviny, lifestylové časopisy, PR agenturu, neziskové organizace i podnikatel. Vynikám dodržováním termínů a pravidel českého pravopisu. Ráda běhám, fotím, čmárám a píšu – pokud tři drahé ratolesti dovolí. Miluji čistotu a jednoduchost.”

Karolina Čiklová copywriting / Živnostník

Karolina Čiklová
Eva Pešková Detail Poslat dotaz

“Studium MBA jsem začala již v roce 1999. V té době jsem měla za sebou osm let budování společnosti Servodata, ale z pohledu manažerských dovedností jsem byla „nepolíbená“ a hodně jsem se řídila intuicí. MBA mi umožnilo doplnit si vzdělání v manažerských dovednostech a mé rozhodování a zejména řízení lidí posadit na kvalitní základy, ze kterých dodnes čerpám. Vždy jsem oceňovala způsob studia, který je přímo navázané na praxi. V sobotu jsem odjížděla z kurzu a v pondělí jsem již začala realizovat změny. Také velmi oceňuji otevřenost mezi studenty, kterou Management TC maximálně podporuje a díky které jsem měla možnost poznat a srovnávat jiné obory v podnikání, státní správě a neziskovém sektoru.”

Eva Pešková Provozní a personální ředitelka / Servodata

Eva Pešková
Marek Kosovič Detail Poslat dotaz

“Proč jsem si vybral studium MBA u TC Business School? Rozhodl jsem se studovat MBA z několika důvodů - především jsem potřeboval získat nové informace pro práci manažera, které bych využil ve své každodenní práci a rozšířil si tak obzory a "vykoukl z krabice". Chtěl jsem potkat nové zajímavé lidi a naučit se něco nového i od nich, z jejich zkušeností. Cítil jsem potřebu se dále se vzdělávat, ale už jsem neměl čas ani chuť absolvovat obvyklé denní studium. Zámek v Třešti je příjemné místo pro studijní účely - je tam klid a pohoda a forma třídenních soustředění mi naprosto vyhovovala. Líbil se mi i osobní přístup lektorů, kteří, přestože jsou přísní a nedají nám nic zadarmo, jsou velmi vstřícní a otevření. Studium jsem absolvoval v srpnu 2015, část projektů vzniklých během studia MBA je tedy sice ještě ve fázi implementace, ale většina je již hotová. A musím říct, že můj šéf tyto projekty stále velmi oceňuje. Mám pocit, že si mě za dobře odvedenou práci váží a respektuje. Vnímá mne jako dobrého manažera, který dovedl firmě výrazně pomoci.”

Marek Kosovič Manažer řízení projektů nákupu / ŠKODA AUTO a.s.

Marek Kosovič
Rudo Hauzer Detail Poslat dotaz

“So zásadami AL som sa oboznámil, aj keď v inej forme, už v rokoch 1995- 1998 na postgraduálnom psychoterapeutickom výcviku v hlbinnej psychoterapii. Neveril som, že s tým prístupom sa ešte môžem niekedy stretnúť, tobôž nie v oblastiach akými sú management a ekonómia. A stalo sa!, za čo som vďačný. Dostávam teraz, a nielen v biznise, ale aj súkromí, spätné väzby o tom, že svoju rolu, nie len manažéra, zvládam profesionálnejšie. Že veci okolo seba viac riadim a že výroky z „kultúrneho ostrova“ TCBS sa šíria ďalej a nakazujú ďalších ľudí. A tak už ma ani neprekvapuje, keď počujem vo svojom okolí, že: „Človek je to najcennejšie, čo firma môže mať “, alebo: „Ak niečo nemeriam, tak to ani nemôžem riadiť...“ ...Učíme sa a práve o to ide.”

Rudo Hauzer Konateľ a spolumajiteľ / H EFFECT, s r.o. obchodná spoločnosť (lieky)

Rudo Hauzer
Přemek Špalek Detail Poslat dotaz

“Jsem společníkem a ředitelem firmy Alpina cestovní kancelář, s.r.o., která se se zaměřuje na pořádání aktivní a kolektivní dovolené (přechody hor, ferraty, turistika a trekking, cyklistika a MTB) Jako ředitel společnosti, která je malého rozsahu, mám na starosti všechna oddělení a přímo řídím a koordinuji všechny manažery. Úspěch mojí práce bude tedy nejvíce záviset na tom, nakolik se ve firmě podaří vybudovat kvalitní manažerský tým.”

Přemek Špalek spolumajitel / Alpina cestovní kancelář s.r.o.

Přemek Špalek
Daniela Švédová Detail Poslat dotaz

“Zastávám pozici finanční ředitelky a prokuristy společnosti a mám zodpovědnost za ekonomickou část firmy. Firma Beznoska je ryze českým rodinným podnikem, který se zabývá vývojem a výrobou implantátů a nástrojů pro ortopedii a traumatologii. Velký přínos při zpracování projektů ALP shledávám v možnosti detailního rozboru a zamyšlení se nad danou problematikou a v kontaktu s lidmi z jiných firem, kteří řeší obdobné problémy. V takovémto týmu je řešení projektů velice tvůrčí a poznatky jsou dobře přenositelné také do naší firmy.”

Daniela Švédová finanční ředitelka a prokuristka / BEZNOSKA s.r.o

Daniela Švédová
Helena Rösslerová Detail Poslat dotaz

“Za necelý rok od zahájení studia, tedy ještě v jeho průběhu, jsem byla povýšena do pozice marketingové manažerky. Jako jediná žena ve vrcholovém managementu, navíc bez výraznějších manažerských zkušeností, jsem to zpočátku neměla úplně jednoduché. Ale jak jsem studovala, postupně jsem si budovala silnější pozici, kolegové mě začali více respektovat a vnímat jako partnera. Všechny ALP projekty, které jsem v rámci studia zpracovala, se v naší firmě zrealizovaly, byť některé ne v plném rozsahu. Nejvýraznějším úspěchem byl ALP zaměřený na marketing. Měli jsme informaci, že na český trh vstoupí levná kopie přímo konkurující našemu léku. Opatření, která jsem navrhla, fungují, protože i po 4 letech od příchodu konkurence, je náš lék stále jedničkou na trhu. Dále byl ve firmě zaveden i můj ALP projekt zaměřený na ekonomiku a finance, který výrazně zjednodušil manažerského účetnictví.”

Helena Rösslerová Ředitelka marketingu / Lundbeck

Helena Rösslerová
Jiří Černý Detail Poslat dotaz

“Krátce po Sametové revoluci, roce 1991, jsem založil obchodní firmu, jejímž ředitelem jsem dodnes. V letech 2008 až 2012 jsem vystudoval MBA v TC Business School, což výrazně ovlivnilo mé další životní směřování. Inspirován studiem jsem ve firmě vybudoval manažerský tým, který ode mne přebírá řízení firmy. Jelikož jsem se na vlastní kůži přesvědčil, že studium funguje a navíc se mi líbí i firemní kultura a styl řízení TCBS, rozhodl jsem se volný čas věnovat užší spolupráci s TCBS a v roce 2012 jsem se stal členem klubu TCBS.”

Jiří Černý Majitel / Stavebniny Černý

Jiří Černý
Jaroslav Holý Detail Poslat dotaz

“Pracuji jako marketingový ředitel ve společnost ADC Blackfire Entertainement s.r.o., která přináší na český a slovenský trh kvalitní společenské hry pro děti i dospělé. Jsem manažerem, který vyrostl z praxe. Do firmy jsem nenastupoval s potřebným teoretickým vzděláním, a tak jsem byl nucen všemu se postupně naučit, na většinu věcí si sám přijít. Studium dalo mnoha mým názorům a postupům ta pravá jména. Naučilo mě dívat se na vše z většího nadhledu, přemýšlet o strategii, vizích i akceptovat názory a odlišné perspektivy, které jsou často relevantní a správné. Práce v týmech mě naučila tolik potřebnému respektu, samostatné vypracovávání projektů mi zase ukázalo, že kvalitních výsledků lze docílit jen komplexním přístupem k problémům.”

Jaroslav Holý Marketingový ředitel / ADC Blackfire Entertainement s.r.o

Jaroslav Holý
Aleš Krieg Detail Poslat dotaz

“Bez absolvování studia si nedovedu představit, že bych se znovu pustil do podnikání. Vůbec už si nedovedu představit, jak bych dnes bez zásadních obtíží/komplikací byl schopen řídit několik vlastních společností s mnoha zaměstnanci. Díky studiu MBA jsem dostal kompletní přehled o nutných a potřebných dovednostech manažera. Díky absolvovaným seminářům jsem pochopil, že neexistuje pouze jedna pravda. Diskuse nad problémy managementu ve smyslu "odnes si z debaty, co je pro tebe dobré", mi pomohly více než biflování se na zkoušky na vysoké škole. Pokud se mě známí a kolegové ptají, co za studium MBA si mají vybrat, vždy doporučuji Action Learning, protože tím získají nejvyšší možnou přidanou hodnotu.”

Aleš Krieg SAP ISU konzultant a partner / Free Bees

Aleš Krieg
Petr Gric Detail Poslat dotaz

“Společnost PEG spol. s r.o. se od roku 1990 specializuje na vývoj a výrobu zařízení pro průmysl v oblasti elektrických pohonů, výkonové elektroniky, regulací, zálohových systémů a elektromagnetické kompatibility. Studium MBA Action Learning od základu změnilo můj pohled na fungování a strategii firmy. Do té doby firma jela tak nějak samospádem, my jsme ji sice tlačili, ale nikam ji nesměřovali. Teď se snažíme ji dostat tam, kam chceme my. Stanovujeme cíle a usilujeme o to, aby cesta k jejich dosažení byla kontrolovaná a řízená. To je obrovský posun v myšlení mém i celé firmy.”

Petr Gric Obchodní a technický ředitel / PEG spol. s.r.o.

Petr Gric
Eva Mačurová Detail Poslat dotaz

“Naučení se systému metody Action Learning si vysoce cením a rozhodně mi pomůže i do budoucna, zejména při řešení mnohých pracovních problémů. Principy, na kterých je celé studium vybudováno, začne člověk postupně chápat až na konci studia. Teprve tehdy, po vynaložení velkého množství vlastního úsilí zjistí, jak je vše promyšlené a jak do sebe všechno krásně zapadá a kde všude se to dá použít. Momentálně se věnuji problematice církevních restitucí. Nastavení strategie jejich provádění bylo i téma mého Master projektu. Pracuji s týmem lidí. Naším cílem je dosažení takového stavu, kdy odstraníme nebo aspoň zmírníme majetkové křivdy, spáchané minulým režimem na církvích a náboženských společnostech a kdy církve budou moci svůj majetek efektivně užívat, což následně přinese řadu dalších pozitivních přínosů pro celou společnost.”

Eva Mačurová Posuzovatelka majetkových křivd u církevních restitucí / Státní pozemkový úřad

Eva Mačurová
Alice Žertová Detail Poslat dotaz

“Po dokončení studií v roce 1995 na 1. lékařské fakultě UK pracovala ve zdravotnictví jako lékař. V roce 1998 začala pracovat na rodinné farmě zabývající se pěstováním ovoce. Při té příležitosti měla možnost si vyzkoušet téměř všechny oblasti managementu. V roce 2006 začala studovat MBA Basics a následně v roce 2007 MBA. 'Studiem Action Learning MBA jsem získala větší samostatnost, která se projevila i v soukromém životě. Nedokážu oddělovat chování ve firmě a v osobním životě. A tak principy, které jsem začala uplatňovat ve firmě, se dotkly i mého soukromého života. Začala jsem více plánovat, více promýšlet budoucnost'”

Alice Žertová ředitelka / OCS Trading s.r.o.

Alice Žertová
Pavel Kučera Detail Poslat dotaz

“Důvody, proč jsem se přihlásil ke studiu, byly v podstatě 2. Za prvé je v mém osobním založení, že mi nepostačuje dělat věci pouze citem (jakkoliv to je někdy nejlepší a nerychlejší metoda řešení problému), ale chci to mít podložené i znalostí teorie a tu si pak osahat v praxi a využívat z ní to, co mi vyhovuje. Dalo by se říci, že jsem chtěl dělat věci správně. Za druhé jsem jako majitel a jednatel malé obchodní firmy chtěl přesně pochopit, jak přesně fungují velké firmy a co udělat pro to, aby je moje firma uměla dokonale obsloužit. V průběhu studia jsem však pochopil, že za prvé: než dělat věci správně, je podstatnější dělat správné věci a za druhé: Podstatnější, než odpověď na původní otázku je nalezení té správné otázky. Odpověď na ní pak často leží přímo před nosem. Jsem tak i po třech letech příjemně zvědavý, jaká překvapivá zjištění mi přinese i zbytek studia.”

Pavel Kučera majitel a jednatel / DIPAK, s.r.o.

Pavel Kučera
Josef Kotval Detail Poslat dotaz

“K rozhodnutí studovat MBA jsem dospěl pomalým vývojem. Zprvu jsem ani neuvažoval o nějakém překotném dalším vývoji kariéry. Přišlo to samo. Prakticky celý svůj dosavadní profesní život jsem strávil v oblasti automobilové výroby. Nejprve jako vedoucí kvality a rozvoje dodavatelů, později jako ředitel společnosti. A tato pozice přišla ve chvíli, kdy už jsem s nadšením dojížděl na zámek v Třešti. S odstupem času hodnotím jako mimořádně šťastné rozhodnutí jít do TC Business School. Samozřejmě jsem zvažoval různé školy, studoval systémy akreditací apod., ale nakonec se ukázala TC Business School jako správná volba – z mého pohledu ze tří hlavních důvodů. Zaprvé – studuje se v češtině. MBA nemá být jazyková výuka. V cizím jazyce unikne mnoho nuancí a drobností, které se nakonec mohou ukázat jako velice cenné a přínosné pro studentovu praxi. Zadruhé – systém Action Learning. Žádné nudné přednášky, ale vlastní iniciativa, kterou člověk přispívá sobě i ostatním. Projekty, zpracované během studia, jsem skutečně využil v praxi firmy, kterou jsem tehdy řídil i té, kterou řídím v současnosti. Profit pro mne: studium – manažer – byznys. Zatřetí – kolegové, se kterými jsem studoval, byli ze všech možných oborů, často velice vzdálených tomu mému. Jednoznačná výhoda. Příliš úzká specializace vede k orientaci výhradně na vlastní branži a její specifika; naopak, pestrost a různorodost umožňují vidět problémy a řešení v širších a obecnějších souvislostech. Navíc – byl jsem nadšen z lektorů – všichni z nich byli lidé z praxe, kteří denně řešili problémy podobné těm mým. Shrnuto, podtrženo – TC Business School je škola pro reálný život, pro skutečně zvídavé lidi, kteří chtějí zlepšovat své profesionální i osobní dovednosti (přece nejde jen o „ten papír“). Schopné sebereflexe, ochotné naslouchat a učit se od druhých a něco sami dál předávat. Jsem vděčný týmu TC Business School za vždy pozitivní přístup, ochotu pomoci a poradit. Ze všeho co jsem se tu naučil (také o sobě samém) těžím dodnes.”

Josef Kotval Plant Manager / Tower Automotive Czech Republic s.r.o.

Josef Kotval
Zuzana Dubská Detail Poslat dotaz

“Program MBA jsem se rozhodla studovat v době, kdy jsem jako jednatelka s.r.o. , podnikající v rezortu soukromého školství neměla dostatečné zkušenosti , které by vedly k ucelenému strategickému pohledu na řízení firmy. Potřebovala jsem získat jiné znalosti a dovednosti, které mi nedala Vysoká škola ani dosavadní praxe. Zásadním rozhodnutím ke studiu MBA byla pro mne informace, že toto studium je ve světě považováno za kvalifikační standard špičkových manažerů. Stanete se součástí vysoce úspěšné skupiny, která v životě mnohé dokázala a především ještě dokázat chce. Vzájemné ovlivňování, komunikace, přátelství, kontakty a interaktivita studia je velikým bonusem tohoto studia. Propojování teorie s praxí je základem studia, kde znalosti ověřujete na vlastních, zcela konkrétních úkolech a projektech. Řešení pak jsou mnohdy významným přínosem pro firmu. Díky absolvování MBA studia u TC Business School jsem získala zcela jiný přístup k řešení nejen profesní problematiky ale i mnohých situací běžného života. Mgr. Zuzana Dubská, MBA - ředitelka Soukromé vyšší odborné školy zdravotnické, s.r.o. , Praha 2”

Zuzana Dubská ředitelka školy / Soukromá vyšší odborná škola

Zuzana Dubská
Michal Knězů Mrvka Detail Poslat dotaz

“„Studovat MBA bylo rozhodnutí, které ve mně zrálo několik let. Díky tomu jsem poměrně přesně věděl, jaký typ svého rozvoje hledám. Celostní, který zahrne pro mě nepříliš probádané obory jako jsou finance či marketing. Užitečné, neboť mi nešlo o titul a zohledňující české prostředí. Výsledkem bylo studium v TC Business School. Zpětně jsem rád, že jsem se takto rozhodl. Projekty, které jsem v rámci studia tvořil, naší firmě opravdu pomohly. Metodu Action Learning považuji za výbornou. Poznal jsem mezi vyučujícími i spolužáky fajn lidi, mnohé se dozvěděl. A některé inspirace, například tu o důležitosti firemní kultury stále více doceňuji.“”

Michal Knězů Mrvka jednatel společnosti / Aperta, s.r.o.

Michal Knězů Mrvka
Zdislav Boháček Detail Poslat dotaz

“Ve společnosti T-Mobile pracuji od roku 2000. Moje role spočívá v řízení týmu, v jeho rozvoji, plánování budoucích aktivit, řízení rozpočtu týmu, řízení lidských zdrojů a jednání s našimi dodavateli. Dále se podílím na rozhodovacích procesech Service Developmentu, jako například definice strategie, plánování roadmapy služeb, rozpočtování projektů a účast v řídících výborech projektů. Při studiu MBA jsem pochopil, že opravdu nemá smysl předjímat, ale naopak využívat to co mi ALP nabízí, neb po zamyšlení jsem musel uznat, že plánování je důležitější, respektive tvoří základ pro ostatní změny.”

Zdislav Boháček vedoucí týmu Software Factory / T-Mobile Česká Republika

Zdislav Boháček

Kontaktní formulář

Máte zájem o studium, nebo se jen potřebujete na něco zeptat? Vyplňte formulář níže a my se vám rádi ozveme.

Položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.

MENU
int(0)