Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku

Přínosy Action Learning pro jednotlivce i organizaci

Action Learning vede k neustálému vzdělávání se

Action Learning je metoda vzdělávání formou vzájemného sdílení zkušeností, úspěchů i neúspěchů a cyklickým používáním vlastní činností získaných poznatků pro řešení problémů. Vzdělávání všech členů skupiny probíhá neustále, při každé jejich akci i interakci přímo v rámci reálného pracovního procesu.


 
 

Action Learning řeší reálné problémy

Síla Action Learning jako nástroje ke skupinovému řešení problémů spočívá v jeho pragmatičnosti, neboť je plně zakořeněn v reálném světě. Tým jednotlivců v rámci Action Learning řeší výhradně důležité, konkrétní a jasně definované problémy vlastní organizace a výsledky učení přenáší zpět do reálného fungování firmy.

Action Learning vás naučí se adaptovat

Action Learning poskytuje nepřeberné množství podnětů ke zlepšení dovednosti vedení lidí i týmů. Manažeři se v jeho rámci neustále učí: hledají nové cesty objevováním a napravováním nedostatků vlastní činnosti, dozvídají se nové věci o sobě, učí se rozumět dalším členům týmu i organizaci jako celku.

 

Action Learning buduje týmy

Action Learning nutí jednotlivce kriticky přemýšlet, vzájemně spolupracovat a společně hledat originální řešení a inovativní myšlenky zlepšující fungování organizace. Skutečnost, že tým hledá řešení problému či výzvy se zásadním významem pro celou organizaci, zvyšuje motivaci a pracovní nasazení všech jeho členů.

Action Learning mění firemní kulturu

Skupina si v rámci Action Learning sama organizuje svou práci, vytváří vlastní modus operandi, vnitřní strukturu i způsoby sociálního jednání. Tím dochází k rozbití zaběhaných postupů, prolomení generačních bariér, rozvoji tolerance, zvýšení kreativity i odvahy jednotlivců i skupiny jako celku. Řešení i modely spolupráce nalezené v rámci Action Learning často nastolují zcela nový směr rozvoje celé organizace.


 
 

Cíl Action Learning? Učící se organizace.

Klíčovým přínosem Action Learning je intenzivní rozvoj systematického procesu učení v organizaci – a v ideálním případě i její proměna v tzv. učící se organizaci, schopnou pružně a vynalézavým způsobem čelit změnám a změny ve svém „ekosystému“ podněcovat a tvořivě a úspěšně je implementovat.

Učící se organizace zapojuje všechny své členy do úsilí o organizační a individuální efektivnost na základě neustálého reflektování toho, jak jsou zvládány strategické i každodenní úkoly. Učící se organizace povzbuzuje všechny své zaměstnance k průběžnému sebevzdělávání, které je využíváno k neustálému rozvoji celé organizace.

Přečtěte si o Action Learning

ACTION LEARNING: Účinná metoda řešení problémů a nácviku interpersonálních dovedností pro vedení a rozvoj týmů

Management Press, 2011

Michael J. Marquardt, jeden z propagátorů metody Action Learning a specialista na rozvoj lidských zdrojů představuje možnosti optimálního využití této inovativní metody v podnikové praxi pro efektivní řešení problémů prostřednictvím inovačních a udržitelných strategií, rozvoj vůdčích dovedností manažerů, budování vysoce funkčních a flexibilních týmů, prosazování organizačních změn a získávání, sdílení a využívání informací na úrovni jednotlivce, skupiny i organizace.

Součástí publikace je i kapitola věnovaná zkušenostem s praktickým uplatňováním Action Learning v ČR, jejíž obsah se svolením autora připravili lektoři TC Business School.

 

 

 Kontaktní formulář

Máte zájem o studium, nebo se jen potřebujete na něco zeptat? Vyplňte formulář níže a my se vám rádi ozveme.

Položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.

MENU
int(0)