Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku

Action Learning Project (ALP)

Action Learning Project manažera nejen „učí“ použít nabyté znalosti v praxi, ale také mu pomáhá průběžně a metodicky reflektovat profesní i osobnostní růst.

Action Learning Projekt (ALP) není případová studie, ani řešení fiktivního problému. ALP vždy řeší reálný problém v reálné firmě. ALP má strukturu, která přímo podporuje neustálý proces učení. Nutí manažera formulovat skutečný přínos toho, co chce dělat, sbírat data nejen z literatury, ale i z vlastní praxe i praxe kolegů, zvažovat varianty a nakonec navrhnout takovou formu implementace, která skutečně dosáhne očekávaných výsledků v praxi.

Action Learning Project (ALP) je nedílnou součástí a jedním z pilířů metody Action Learning. ALP poskytuje nejen metodiku pro vytváření projektů, které jsou pro organizaci skutečně prospěšné, ale současně je i mocným nástrojem vzdělávání jednotlivců i týmů.

 
 

Příprava, a to důkladná

Alfou a omegou úspěšného Action Learning Projektu (ALP) je důkladná několikafázová příprava. Součástí každé z fází přípravy ALP je neustálé připomínkování ze strany lektorů a dalších manažerů ve studijní skupině. Až posledním krokem je příprava projektu včetně implementačního plánu.

ALP = neustálé učení se

Ačkoli je vyžadováno, aby se Action Learning Projekt (ALP) opíral o teoretické modely a studium literatury, manažer je neustále veden k intenzivnímu přemýšlení o souvislostech, hledání vlastních řešení a adaptaci teorie pro podmínky vlastní organizace. Student kriticky přemýšlí i nad svou rolí v dané problematice. Závěr každého ALP patří reflexi vlastního učení, ve které manažer shrnuje vše nové, co se při tvorbě ALP naučil a zjištění zobecňuje, aby je mohl ihned využít ve vlastní každodenní práci.


 
 

ALP a umění prodat vlastní nápad

Action Learning Projekt (ALP) se v organizaci neprosazuje autoritativně. Manažer vytvářející ALP musí ve vlastní organizaci nejen zajistit dostatečnou podporu pro realizaci zamýšlených změn, ale především musí mezi nadřízenými nebo kolegy najít „zákazníka“, který jeho projekt „koupí“.

Více o studiu Action Learning MBA
 

 

 

 


Kontaktní formulář

Máte zájem o studium, nebo se jen potřebujete na něco zeptat? Vyplňte formulář níže a my se vám rádi ozveme.

Položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.

MENU
int(0)