360 stupňová zpětná vazba

Sláva Kubátová Google+ Zpět do kategorie Rozvoj osobnosti manažéra

16.04.2014 0 komentářů

V současné době se mnoho managerů nadchlo pro používání 360 stupňové zpětné vazby. Všichni najednou chtějí zkoušet nástroj, kdy jednotlivec obdrží zpětnou vazbu současně od několika lidí. Někdy se rovnou...

Seriál nejen pro manažer/ky - ONLINE a ZDARMA!

PROČ BYSTE MĚLI SERIÁLU VĚNOVAT ČAS?

  • Během několika dnů se vám otevře nový pohled na vedení týmů a firem.
  • Nečeká vás žádné akademické teoretizování. Ukážeme vám, jak rozpoznat manažerské problémy a jak postupovat při jejich zvládání.
  • Pochopíte, proč se některé potíže stále opakují a jak tomu předcházet.
  • Uvědomíte si, že zásadní rozdíl mezi skutečným úspěchem firmy a jejím pouhým přežíváním nejčastěji tkví jinde než v geniálních nápadech jednotlivce.
  • Přečtete si reálné příběhy podnikatelů a majitelů firem.
  • Díky novým poznatkům můžete zvednout hlavu z každodenní operativy, získáte nadhled pro přemýšlení o dalším rozvoji firmy a prostoru pro rodinu a koníčky.

>> PŘIHLASTE SE ZDE <<

...zavede 540 stupňová zpětná vazba – tedy mezi poskytovatele se zařadí i lidé mimo firmu, zákazníci, dodavatelé apod. Internetová nabídka konzultantských a jiných aktivit spojených s tímto nástrojem je neuvěřitelné široká. Jedná se tedy jistě o nástroj, který má svoji hodnotu a lze ho efektivně využít.

Podle mé zkušenosti, organizace většinou postupují tak, že pracovníci HR vyberou z široké nabídky formulářů na internetu otázky, které se jim zdají pro danou firmu nejlepší  - zbytek pak zpravidla zajistí oddělení IT.

Zde se ovšem skrývají první rizika: Jak budou otázky různými respondenty i adresátem pochopeny? Podle jakých měřítek bude poskytovatel zpětnou vazbu dávat? U normální zpětné vazby zkoumáme kriticky jednání adresáta tak, že přemýšlíme, jak jeho jednání ne/přispívá ke známému dohodnutému společnému cíli snažení. Takové cíle však elektronické dotazníky zpravidla neobsahují.

Dalším problémem tohoto formátu zpětné vazby je zkratkovitost vyjadřování: adresát zpětné vazby jen málokdy dostane argumenty poskytovatele, které ho vedou k právě takové zpětné vazbě. Navíc je 360° zpětná vazba nejčastěji anonymní – ale adresát se vždy snaží nějak si domyslet, kdo právě tohle o něm říká. Tím se však nástroj, který původně směřoval k objektivizaci, nebezpečně a často i nepozorovaně přesouvá do roviny subjektivní a vztahové – a objevuje se reálné nebezpečí, že oslabí důvěru mezi lidmi, dokonce že se stane prostředkem k vyřizování si účtů – a to je možná ten nejhorší důsledek, který může použití daného nástroje mít. Dotazník prostě důvěru nepotřebuje.

Lze tedy 360 stupňovou zpětnou vazbu vůbec použít efektivně?  Jistě ano, ale pouze v takové firemní kultuře, která se vyznačuje velkou otevřeností a dobrými vztahy mezi lidmi, jak také uvádíme v knize Tajemství týmové spolupráce. A i zde patrně nejprve musí proběhnout debata o společných cílech, o smyslu použití tohoto nástroje a pravděpodobně i důkladný tréning dovedností, které jsou jak pro podávání, tak pro přijímání zpětné vazby nezbytností.

Právě zde se sekáváme u studentů s největším překvapením: „Nikdy by mne nenapadlo, že je to tak složité.“

 

 

Workshop: Agilní firma, aneb snazší cesta....

Svět se strašně rychle a hlavně nepředvídatelně mění. Včerejší jistoty v průběhu noci dávno roztály a ráno se vynořují nové příležitosti i hrozby. Přijďte 24. června 2020 od 9h na WORKSHOP do hotelu Modrá Růže na Praze 1 (metro Můstek) a připravte firmu i sebe na zvraty v chaotickém prostředí. Firmy v něm potřebují...zde

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.