Action Learning – hledání praktických řešení v managementu

Sláva Kubátová Google+ Zpět do kategorie Seriál-Týmová práce

05.01.2017

Action Learning – hledání praktických řešení v managementu Action Learning – učení se v akci – je specifickým komunikačním nástrojem pro týmy lidí, které hledají řešení nestandardních a složitých problémů. Základním rysem tohoto postupu je, že se účastníci navzájem vyptávají na souvislosti a specifické rysy zvoleného problému a nejdříve tímto postupem problém přesně popíší a poté stejným způsobem hledají optimální řešení.

Metodu popsal M.Marquardt v knize Action Learning, účinná metoda pro řešení problémů...

Komunikace ve stylu Action Learning má tu výhodu, že její proces je jasně strukturovaný (otázka - odpověď - otázka - odpověď...). Navíc jsou účastníci coachem skupiny v pravidelných intervalech přinuceni se zamyslet, jak se jim rozhovor daří a co by šlo dělat lépe. Tímto postupem se zpravidla podaří udržet mezi členy skupiny otevřený dialog, který umožní prohledat souvislosti a kreativně pracovat s nápady.

Action Learning – učení se v akci – je specifickým komunikačním nástrojem pro týmy lidí, které hledají řešení nestandardních a složitých problémů. Základním rysem tohoto postupu je, že se účastníci navzájem vyptávají na souvislosti a specifické rysy zvoleného problému a nejdříve tímto postupem problém přesně popíší a poté stejným způsobem hledají optimální řešení. Metodu popsal M.Marquardt v knize Action Learning, účinná metoda pro řešení problémů…

Zkusili jsme metodu použít v různých prostředích, účastníky byli manageři různých úrovní i specializací. Téměř vždy po překonání počátečních nejistot a nezvyklostí považovali členové skupin postup Action Learning za přínosný. Na počátku je samozřejmě nezvyklé, když účastníci místo toho, aby ostatní přesvědčovali svými oznámeními, musí je přizvat do debaty pokud možno zvídavou otázkou. Tuto obtíž však lidé zdolávají poměrně rychle.

Jedním z největších překvapení je ale proměna základního přístupu k problému jako takovému. U managerů se většinou oceňuje, že pokud možno všechno vědí.

V Action Learning se ale situace poněkud obrací: lidé se ptají a tím implicitně dávají najevo, že výchozí situace kolem skutečného problému je: „Nevím".

Kupodivu většina účastníků toto nastavení vítá, poskytuje totiž určitou úlevu: tady vědět nemusím, nečeká se to, musím se umět hlavně šikovně zeptat. Atmosféra těchto rozhovorů je tak volná, bez stresu a někdy dokonce až zábavná.

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 

Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.