Ako sa organizácie vyvíjajú?

Tomáš Bujna Google+ Zpět do kategorie Procesy a organizační struktura

29.04.2011 0 komentářů

Pri príležitosti10. výročia založenia Wikipedie vyšlo zopár článkov o jej vývoji a súčasnom stave. Poďme sa na jej príklade pozrieť, ako sa vyvíjajú organizácie, keď v čase rastú. Niekedy máme totiž pocit, že spôsoby fungovania, ktoré si raz úspešne nastavíme, budú nemenne fungovať ďalej. Krásna ilúzia.

V časopise The Economist som si prečítal článok o Wikipedii. To je najväčšia internetová encyklopédia založená ako komunitný projekt a tvorená výlučne dobrovoľníkmi. Okrem nesporných úspechov sa dnes stretáva s troma starosťami: objavujú sa v nej nepresnosti, nedostávajú sa financie na prevádzku a stáva sa uzavretou do seba.

Jed to práve tendencia ku skostnatenosti a byrokracii, ktoré je pre Wikipediu možno najväčšou hrozbou. Zakladateľ Jimmy Wales si myslí, že pokles počtu nových prispievateľov je znakom dospelosti a vlastne je menej práce. Niektorí zasvätenci však vnímajú Wikipediu ako „neprístupnú" a „izolovanú".

Wikipedia za desať rokov svojej existencie vystupuje po schodoch vývoja organizácie. Niekedy sa im hovorí „Greinerove schody" podľa dnes už klasického konceptu Larryho Greinera, ktorý popísal evolučné štádiá vývoja organizácie a revolučné momenty krízy medzi nimi.

Larry Greiner koncept

A kde sa dnes na Greinerových schodoch nachádza Wikipedia? Správnu odpoveď poznajú ľudia, ktorí ju tvoria. Možno nastupuje kríza kontroly (control crisis), keď jednotliví správcovia majú veľkú mieru autonómie a spravujú Wikipediu každý svojim spôsobom. To možno vedie práve k tomu, že ľudia cítia reštrikcie a strácajú motiváciu prispievať.

A ako to bude pokračovať? Wikipedia asi nájde spôsob ako prekonať súčasnú krízu a postúpiť vyššie a vráti sa jej schopnsť flexibility z jej raných rokov.

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.