Analýza a syntéza

Honza Bloudek Google+ Zpět do kategorie Management obecně

17.03.2014 0 komentářů

Pokud manažeři hledají nová řešení, obvykle se snaží zorientovat v problému pomocí analýzy. Podrobně rozeberou situaci a snaží se odhalit důležité vlivy, které hrají nějakou roli. Příliš rozsáhlá analýza ale může vést k zahlcení informacemi, ve kterých se snadno ztratíme.

Tomuto efektu se někdy říká „analýzou k paralýze“.  Při hledání nového řešení je zapotřebí analýzu doplnit syntézou, při které jednotlivé závěry zase složíme do jednoho celku.
Rozdíl mezi analýzou a syntézou pěkně ilustruje příběh o dvou učencích, kteří na procházce našli neobvyklou květinu. Dohodli se, že ji budou postupně zkoumat. První učenec si ke květině sedl a několik dnů ji pozoroval. Snažil se pochopit, jakým způsobem květina zapadá do okolní přírody. Zjistil, jak roste, zkoumal co všechno na ni má vliv, přesně ji popsal a nakreslil. Pak přišel druhý učenec, květinu vzal a odnesl do laboratoře, tam ji postupně rozřezal na kousky a ty zkoumal pod mikroskopem. Získal mnoho přesných informací, ale květinu přitom zničil, zbyl po ní jen obrázek jeho kolegy.
Postup druhého učence ukazuje úskalí analýzy, která zkoumá detaily, ale mohou jí snadno uniknout celkové souvislosti. První učenec, který se snažil svá pozorování propojit do jednoho celku a zaměřil se na celkový obraz, je ilustrací syntetického přístupu. Z pohledu manažera bývá syntéza dění v organizací a jejím okolím obtížnější disciplínou. Pro nejrůznější druhy analýz máme k dispozici čísla, data, popsané postupy a metody, pro syntézu je důležitá spíš zkušenost, nezaujatost a trpělivost při hledání a ověřování souvislostí.

Asi nejlépe jsou v managementu možnosti použití analýzy a syntézy vidět při vytváření strategie. V padesátých až sedmdesátých letech minulého století se obecně věřilo, že kvalitní strategii lze vytvořit pomocí analýzy. V té době nebyl trh tolik globalizovaný, většinou byl přehlednější, byla k dispozici i méně rozkouskovaná data z jednotlivých oborů. Vytvořit strategii znamenalo vzít data z trhu a pomocí analýzy najít jedno optimální zaměření.

V dnešní době jsme v situaci, že konkurentů je na globálním trhu mnoho, informace proudí rychleji, jsou snadněji dostupné a každá snaha o odlišení je velice rychle okopírována. Analýzou většinou dojdeme ke strategiím, o které usiluje i většina našich konkurentů a místo odlišení pak musíme soupeřit pouze nižší cenou. 

Úspěšnější bývají strategie, které dokáží přijít s něčím originálním, novým, co není snadné okopírovat. Analýza nám může pro strategické úvahy přinést mnoho námětů, podkladů, ale originální nápad se pak musí objevit pomocí syntézy. Taková objevování je zároveň i dobrodružstvím, při kterém nemůžeme příliš spoléhat na zavedené postupy ale trpělivě hledat a snažit se pomocí syntézy najít dobrý nápad, který by mohl být základem úspěšné strategie.

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.