Balanced Scorecard - k čemu může být dobrý?

Michal Henych Zpět do kategorie Management obecně

19.01.2009 0 komentářů

Tento nástroj se v managementu používá celkem často. Jaké jsou jeho hlavní principy a k čemu může být užitečný?

Kdesi jsem slyšel vtip, jak Balanced Scorecard vzniknul. Manažeři, kteří se řítí po dálnici ve svém drahém autě, nejsou schopni sledovat více jak pár budíků na přístrojové desce. To jim postačuje k pocitu, že mají auto pod kontrolou. Pro monitorování firmy je tedy dobré nedávat jim do ruky nic složitějšího :).

Balanced Scorecard rád používám, protože ve 4 vzájemně provázaných oblastech přehledně ukazuje dvě hlavní dilema podnikání:

  1. Dělat vše, co chce zákazník (zákaznická perspektiva) a nebo dělat vše efektivně (perspektiva interních procesů)?
  2. Dosahovat okamžitých výsledků (finanční perspektiva) a nebo investovat do budoucnosti (perspektiva růstu a učení se)?

Balanced Scorecard

V každé perspektivě se používá jen několik málo ukazatelů, ty jsou mezi sebou vzájemně provázané, takže se např. nelze soustředit na dosažení finančních výsledků, aniž by si firma všímala výsledků v perspektivě učení se a růstu, popř. zákaznické perspektivě. To umožňuje manažerům opravdu balancovat výkony firmy tak, aby nezanedbali žádnou z výše uvedených oblastí.

Další zajímavé použití Balanced Scorecardu je při komunikaci vize a strategie. Vzájemná provázanost jednotlivých ukazatelů umožňuje názorně vysvětlit, proč firma dělá konkrétní kroky a jaká je jejich návaznost na strategii. Dobře to ilustruje citát R.S. Kaplana z knihy Balanced Scorecard:

„Pokud byste někdy v letadle ztratil mou dokumentaci o strategickém plánu, nebo měsíční operativní plán a našel by je konkurent, měl bych zlost, ale nějak bych to překonal. Ve skutečnosti by to tak velká ztráta nebyla. Avšak Balanced Scorecard vypovídá o mé strategii tak dokonale, že pokud by se dostal do rukou konkurenci, může mě úplně zničit."

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.