Cash Flow – stabilizovať pacienta, či cash flow?

Tomáš Bujna Google+ Zpět do kategorie Řízení financí

13.01.2011 0 komentářů

Minulý týždeň za mnou prišiel môj spolužiak, dnes detský chirurg, s otázkou na cash flow. „Čo to vlastne je? Primár nám na rannom sedení oznámil, že sa nemocnici stále nedarí stabilizovať cash flow.“ Nevedeli si predstaviť, čo týmto oznámením management myslel. Stabilizovať pacienta, tomu rozumejú. Ale stabilizovať cash flow? Poďme sa teda pozrieť, čo to cash flow vlastne môže byť.

Rozdeľme si výraz cash flow na dve časti. Cash sú vlastne peniaze, či inak hotovosť. Môžeme si predstaviť, že cash sú peniažky, ktoré naozaj máme v kešeni (dnes to bude skôr na účtoch v banke :) ). Flow si v tomto prípade spojme s tokom, pohybom, či presunom. Cash flow sú teda peňažné toky. Ide o príjmy a výdaje peňazí. Môžu to byť fyzické presuny hotovosti vo forme bankoviek a mincí, ale dnes to vo väčšine prípadov budú pohyby na bankových účtoch.

Naozaj sa pri debate nad peniazmi pokúsme „zabudnúť" pojmy výnosy a náklady. To sú nejaké, do určitej miery „virtuálne" čísla, ktoré patria do inej kategórie. Rozdiel sme si nedávno podrobnejšie rozobrali v článku s názvem Příjmy a náklady.

A čo vlastne myslel pán primár, keď svojim kolegom sprostredkoval informáciu, že sa „nedarí stabilizovať cash flow"? Nie som si istý, nepoznám podrobne hospodárenie predmetnej nemocnice. Chvíľu sme diskutovali a prišli sme na dve možné príčiny, ktoré zároveň vedú k nerovnováhe medzi príjmami a výdajmi (jednoduchšie by sa dalo povedať, že chýbajú „love v kešeni" :) ).

Cash Flow

Na jednej strane sa oneskorujú príjmy. Poisťovne platia za poskytnuté zdravotnícke služby (liečbu) veľa dní po splatnosti (neskoro). Na druhej strane dodávatelia materiálu i služieb a hlavne zamestnanci požadujú platby v podstatne kratšej lehote. Nemocnica tak vlastne nakupuje, ale nemá dostatok peňazí, aby včas zaplatila svojim dodávateľom. To často vedie k zhoršenie vzťahov, nedôvere a v konečnom dôsledku tlaku na ešte kratšie doby splatnosti a prehĺbeniu „nestability cash flow".

Ak sa nepodarí obnoviť rovnováhu medzi príjmami a výdajmi a peňazí na bankových účtoch chýba čím ďalej tým viac, v istom momente to možno niektorý z veriteľov nevydrží a podá návrh na konkurz. Ako sa mu vyhnúť? Počkajte si na ďalší článok :).


 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.