Cíl jako stimul motivace

Tomáš Bujna Google+ Zpět do kategorie Rozvoj osobnosti manažéra

30.09.2012 0 komentářů

Čím to je, že pro některé věci lidi udělají i nemožné? A proč pro jiné téměř nehnou prstem, i když za jejich vykonání jasně vidí možnou a někdy i velkou odměnu? Jak vlastně vypadají cíle, které „táhnou“?

Seriál nejen pro manažer/ky - ONLINE a ZDARMA!

PROČ BYSTE MĚLI SERIÁLU VĚNOVAT ČAS?

  • Během několika dnů se vám otevře nový pohled na vedení týmů a firem.
  • Nečeká vás žádné akademické teoretizování. Ukážeme vám, jak rozpoznat manažerské problémy a jak postupovat při jejich zvládání.
  • Pochopíte, proč se některé potíže stále opakují a jak tomu předcházet.
  • Uvědomíte si, že zásadní rozdíl mezi skutečným úspěchem firmy a jejím pouhým přežíváním nejčastěji tkví jinde než v geniálních nápadech jednotlivce.
  • Přečtete si reálné příběhy podnikatelů a majitelů firem.
  • Díky novým poznatkům můžete zvednout hlavu z každodenní operativy, získáte nadhled pro přemýšlení o dalším rozvoji firmy a prostoru pro rodinu a koníčky.

>> PŘIHLASTE SE ZDE <<

Z vnitřních složek práce, o kterých psal Frederick Herzberg, vystupuje jedna, která má sama o sobě stimulující potenciál větší než ostatní (a možno i větší než všechny ostatní dohromady). Cíle nebo vize jsou motivátory, které táhnou lidi více než cokoli jiného. Předpokladem je, že vizi lidi vezmou za svoji, že v ní pro sebe najdou smysl. Je zajímavé, že v silně motivujících vizích lidi nalézají smysl širší nežli přínos pro nich samotné, jejich bezprostřední okolí nebo samotnou organizaci.

Zvláštní je tak rozpor s oblíbeným rčením: „Bližší košile, než kabát". Možná, že dnes máme těch košilí už dost a můžeme myslet i na kabáty. Ale i v dobách nouze a strachu lidi dokázali věci, které byly přínosem pro jejich okolí a zároveň jim osobně přinesli jenom málo hmotných statků nebo se dokonce vystavili ohrožení. Prostě to pro ně mělo smysl.

Druhou složkou motivujícího cíle je jeho dosažitelnost. Lidi i nevědomě vyhodnocují dosažitelnost mezi dvěma póly: „Nemám šanci svého cíle dosáhnout." a „Jsem si absolutně jistý, že svůj cíl dosáhnu". Zdravý člověk si pravděpodobně řekne, že si je stoprocentně jistý výstupem na Říp (a proč by tam tedy šel?). Naopak při vyhodnocení šance na výstup na Everest asi své šance zhodnotí jako téměř nulové (a taky se tam nevydá). Z průzkumů vyplývá, že obecně mají lidé nejlepší výkony, jestliže šanci na dosažení cíle odhadují přibližně na 50 % (jde o průzkum v USA, vzhledem na kulturní odlišnosti je v ČR tato hranice spíše 70%, tj. lidé potřebují větší jistotu dosažení cíle).
Weblog TCBS - Cíl jako stimul motivace
Nejlepších výkonů lze dosáhnout, jestliže cíle nejsou příliš jednoduché, rutinní nebo naopak nedosažitelné a lidi v nich nalézají širší smysl. Určení takových cílů jim přináší hodnotu v pocitu přispění obecnému blahu („greater good"), v úspěchu, který dosáhli, a pocitu větší odpovědnosti za sebe a svoji práci. A to jsou zároveň ty kabáty i košile :).


Články weblogu na podobná témata:

 

Workshop: Agilní firma, aneb snazší cesta....

Svět se strašně rychle a hlavně nepředvídatelně mění. Včerejší jistoty v průběhu noci dávno roztály a ráno se vynořují nové příležitosti i hrozby. Přijďte 24. června 2020 od 9h na WORKSHOP do hotelu Modrá Růže na Praze 1 (metro Můstek) a připravte firmu i sebe na zvraty v chaotickém prostředí. Firmy v něm potřebují...zde

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.