Co je firemní kultura

Honza Bloudek Google+ Zpět do kategorie Seriál-Kultura organizace

05.05.2014 0 komentářů

Firemní kultura je pro většinu lidí spojená s viditelnými projevy: upraveností prostředí, chováním zaměstnanců k zákazníkům i k sobě navzájem nebo se způsobem, jakým firma komunikuje navenek.

Jádrem firemní kultury je vnitřní přesvědčení většiny lidí o tom, co je nebo není správné, jaký typ chování je žádoucí nebo naopak nepřijatelný. 

Takovéto přesvědčení lidí zásadně ovlivňuje výkonnost firmy i její úspěšnost. Je například rozdíl, jestli manažeři musí lidi nutit ke vstřícnosti vůči zákazníkům pomocí složitě nastavených systémů, kontroly a sankcí nebo jestli se lidé k zákazníkům chovají vstřícně, protože to považují za samozřejmé a sami si hlídají, aby nikdo z tohoto nepsaného pravidla nevybočil.

Firemní Kultura Asi není možné očekávat, že všichni lidé ve firmě budou mít stejné názory a přesvědčení. Když se snažíme popsat firemní kulturu, hledáme, jaké postoje ve firmě převažují a na čem se shodne názorová většina. Ne nadarmo se říká, že ryba smrdí od hlavy a vliv managementu na kulturu je určitě nezanedbatelný, ale kulturu často nejvíc ovlivňují lidé mimo management, kteří mají velký neformální vliv, ostatní je respektují a podvědomě přebírají jejich názory.

Protože má firemní kultura tak zásadní vliv na celkové výsledky, potřebují manažeři najít cestu, jak ji mohou ovlivňovat a postupně měnit, aby co nejlépe podporovala schopnosti, ve kterých firma potřebuje vynikat. Manažeři na jedné straně potřebují ovlivňovat lidi a jejich postoje, ale také nemohou ve firmě tolerovat někoho, kdo by potřebnou firemní kulturu dlouhodobě rozkládal.

 

Proč má smysl studovat MBA?

Studium na TC Business School mi zásadně změnilo pohled na řízení firmy a na způsob, jak dosáhnout trvalého růstu. Za zmínku stojí, že prakticky tři roky za sebou, dosahujeme navýšení výkonu firmy o 40 %.

Lubomír Dvořák, DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., Česká hlava 

A co přinese MBA studium Vám?

kontaktujte nás

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.