Co je firemní kultura

Honza Bloudek Google+ Zpět do kategorie Seriál-Kultura organizace

05.05.2014 0 komentářů

Firemní kultura je pro většinu lidí spojená s viditelnými projevy: upraveností prostředí, chováním zaměstnanců k zákazníkům i k sobě navzájem nebo se způsobem, jakým firma komunikuje navenek.

Jádrem firemní kultury je vnitřní přesvědčení většiny lidí o tom, co je nebo není správné, jaký typ chování je žádoucí nebo naopak nepřijatelný. 

Takovéto přesvědčení lidí zásadně ovlivňuje výkonnost firmy i její úspěšnost. Je například rozdíl, jestli manažeři musí lidi nutit ke vstřícnosti vůči zákazníkům pomocí složitě nastavených systémů, kontroly a sankcí nebo jestli se lidé k zákazníkům chovají vstřícně, protože to považují za samozřejmé a sami si hlídají, aby nikdo z tohoto nepsaného pravidla nevybočil.

Firemní Kultura Asi není možné očekávat, že všichni lidé ve firmě budou mít stejné názory a přesvědčení. Když se snažíme popsat firemní kulturu, hledáme, jaké postoje ve firmě převažují a na čem se shodne názorová většina. Ne nadarmo se říká, že ryba smrdí od hlavy a vliv managementu na kulturu je určitě nezanedbatelný, ale kulturu často nejvíc ovlivňují lidé mimo management, kteří mají velký neformální vliv, ostatní je respektují a podvědomě přebírají jejich názory.

Protože má firemní kultura tak zásadní vliv na celkové výsledky, potřebují manažeři najít cestu, jak ji mohou ovlivňovat a postupně měnit, aby co nejlépe podporovala schopnosti, ve kterých firma potřebuje vynikat. Manažeři na jedné straně potřebují ovlivňovat lidi a jejich postoje, ale také nemohou ve firmě tolerovat někoho, kdo by potřebnou firemní kulturu dlouhodobě rozkládal.

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.