Co je kultura organizace (firemní kultura)

Michal Henych Zpět do kategorie Seriál-Kultura organizace

28.06.2011 0 komentářů

Když se řekne firemní kultura, představy lidí o tom, co to vlastně je, se mohou hodně lišit. Když se řekne změna firemní kultury, stane se pojem ještě více neuchopitelným. Proto je následující článek prvním z nového seriálu, který se bude snažit pojem objasnit a dát vám představu, jak lze kulturu organizace v managementu skutečně využít.

Ještě stále se lze setkat s názorem, že kultura souvisí se způsobem oblékání, pořádkem na pracovišti, designem hlavičkového papíru apod. To mohou být sice vnější znaky, ale mnohdy mohou být tyto drobné vnější projevy (v kravatě x bez kravaty, uklizeno x neuklizeno...) úplně jiné, než je podstata kultury dané organizace.

Co je tedy kultura? Vysvětlení vezmu trochu obšírněji, protože pak to snad bude zřetelnější. S trochu zjednodušení lze říci, že každá firma má minimálně 4 základní kameny. Prvním je její strategie a marketing - ty určují, co by chtěla dělat a na jaké zákazníky se přitom zaměří, popř. jak se odliší od zástupu jiných, pro zákazníka podobných firem.

Druhým kamenem jsou schopnosti a dovednosti lidí - co umí odborně, jak jsou schopni znalosti použít v praxi k dosažení výsledků. Zda znají např. principy týmové práce, umí řešit konflikty apod.

Třetím základním kamenem jsou systémy. To jsou pomocníci usnadňující(?) lidem každodenní práci - např. nastavení procesů, organizační struktura, toky informací. Dále třeba způsob, jakým se řídí lidské zdroje, jak získávají a rozdělují finance atd.
¨
Posledním kamenem je firemní kultura. Na tu působí všechny předchozí stavební kameny a je to vlastně skutečné chování lidí v organizaci.

Stavební kameny organizace - firemní kultura

Takže pak například strategie předpokládá, že lidé budou spolupracovat, ale ve skutečnosti tomu tak není. Typickým chováním může být, že když se objeví nový zákazník, ten kdo stojí nejblíže ho uchvátí. Sám pro něj vymyslí to nejlepší řešení. Proč? Aby ukázal jak je skvělý a nepostradatelný, aby si upevnil svoji pozici, aby pobral největší odměnu, ... takových důvodů může být mnoho.

Kulturním rysem je v tomto případě nespolupráce, vnitrofiremní konkurence, někdy až boj. Příklad je (aspoň doufám) logický, ale ve skutečnosti má mnoho lidí pocit, že kultura je něco neuchopitelného, s čím se špatně pracuje a ještě hůře se to mění.

Abychom tento pocit ovlivnili alespoň u vás, čtenářů weblogu, zahajujeme dnes tímto článkem další seriál, který se bude systematicky věnovat právě firemní kultuře. Podíváme se jak lze kulturu poznat a popsat, jakým způsobem ji lze měnit a využít k dosahování lepších výsledků.

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.