Co je to management

Lucka Kolomazníková Google+ Zpět do kategorie Management obecně

30.11.2011 0 komentářů

Když se řekne management, každý si představí trochu něco jiného. Je i spousta firem, kde stále management není brán jako povolání, ale něco, co se dělá navíc"ke své práci". Tou prací se myslí nějaká konkrétní odbornost. Autorka článku čerpá z vlastní zkušenosti a řekne vám, čím je management pro ní.

Vždycky jsem si myslela, že management je relativně strukturovaná disciplína a řízení lidí není úplně snadné. Nicméně, že je alespoň plánovatelé a v čase se moc nemění. Přesně jak nás tomu ve škole učili. No po třech letech v Management TC se mé představy změnili a hlavně přibylo zkušeností.

Především lidé se nedají úplně řídit, ale spíš vést k výsledkům. Management zase není úplně strukturovaný, navíc je k němu potřeba fůra interpersonálních dovedností. Za tu nejzákladnější dovednost považuji trpělivost. Nejde jen o to mít s někým trpělivost, ale také o to mít trpělivost na to lidi, věci a souvislosti pochopit.

Ruku v ruce s trpělivostí jde naslouchání. Rozhodně platí, že bez trpělivosti nelze naslouchat. Z mé vlastní zkušenosti můžu říci, že naslouchání není vůbec jednoduchá věc. Nedá se naučit během pár dní či absolvováním jednoho kurzu. Je to něco, na čem podle mého člověk pracuje celý svůj život . Je to takový „ongoing process".

Co se tedy může stát, když manažerovi taková dovednost chybí nebo jen na ni nedává dostatečný důraz?
Nedávno se mi něco takového přihodilo. Mám pod křídly jednoho „svěřence", kterého bych jako manažer měla vést. Vše se zdálo, že funguje, přidávala jsem mu práci, snažila se ho vést k odpovědnosti, kladla důraz na pochopení všech souvislostí .......
Najednou jsem zjistila, že dotyčný je zahlcen informacemi, které mu ale rozhodně nezapadají do sebe. Navíc trpí pocitem, že se to na něj valí ze všech stran.
Vyděšený?
Při pohledu zpět musím přiznat, že určitý podíl viny na této situaci měla má netrpělivost.
Dotyčnému jsem nedala prostor a čas se s novými věcmi, lidmi seznámit. Nevyslechla si, jak vše nové vnímá . Mé nedostatečné naslouchání mi neumožnilo vcítit se do jeho situace. Což celé paradoxně vedlo k tomu, že byl spíše demotivovaný než motivovaný:-(

Také z této zkušenosti si myslím, že naslouchání není jen manažerskou dovedností, ale hlavně lidskou. Protože managament je přeci práce s lidmi.

Tak budeš poslouchat?


Články weblogu na podobná témata:

 

 

Proč má smysl studovat MBA?

Studium na TC Business School mi zásadně změnilo pohled na řízení firmy a na způsob, jak dosáhnout trvalého růstu. Za zmínku stojí, že prakticky tři roky za sebou, dosahujeme navýšení výkonu firmy o 40 %.

Lubomír Dvořák, DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., Česká hlava 

A co přinese MBA studium Vám?

Ověřte si přínos již v květnu, kdy pořádáme  Den otevřených dveří programu MBA 2018

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.