Coaching – co je na tom obtížné?

Sláva Kubátová Google+ Zpět do kategorie Management obecně

06.02.2017 0 komentářů

Z pohledu coache, který si dává za cíl zvýšit kompetentnost coachovaného, je patrně nejsložitějším úkolem vycítit nebo otázkami zjistit, jakými mechanismy si jeho svěřenec nejsnáze a nejtrvaleji nové kompetence osvojí.

Petr Gric

Studium od základu změnilo můj pohled, a potažmo i dalších manažerů ve firmě, na fungování a strategii firmy. Do té doby firma jela tak nějak samospádem, my jsme ji sice tlačili, ale nikam ji nesměřovali.Teď se snažíme ji dostat tam, kam chceme my. 

Petr Gric, ředitel firmy PEG SPOL. S R.O.

Pracovala jsem při coachingu s managery, jejichž touha získat ode mne tu jednu stoprocentní radu, která ukončí všechna jejich trápení, byla velmi silná. Někteří přes všechna má varování neuvěřili, že žádnou takovou radu nemám, a tak jsme se přestali scházet. Ti, kdo uvěřili nebo si rovnou přišli pro schopnosti spíš než pro rady, zpravidla zaznamenali zlepšení v tom, jak dokázali plnit své managerské i lidské role. A to se to nemohli naučit sami, třeba z knížek?

Coaching – co je na tom obtížné? TCBS weblogSíla tohoto typu coachingu nejspíš, na rozdíl od knih, spočívá v tom, že se zde pracuje s reálnými situacemi, které coachovaný potřebuje řešit, v nichž mu jde o krk.  A nejvíce je třeba pracovat se způsobem, jak na tyto situace nahlíží, jak je i jejich aktéry interpretuje.

Nikdo z nás patrně nedokáže situace interpretovat jinak, než skrze své vlastní osobnostní nastavení, znalosti zákonitostí lidského chování a nejspíš i skrze vlastní motivace (přání otcem myšlenky).

Daniel Kahneman opakovaně dokládá, že žijeme v iluzích . A coach vlastně pomáhá coachovanému, aby své iluze prohlédnul alespoň v těch případech, kdy mu brání dosáhnout výsledků, jež potřebuje. Ale jak to udělat?

Klíčovou hodnotou ve vztahu mezi coacovaným a coachem musí být skutečně vysoká míra důvěry. Situace, kdy se coach snaží vás navést k tomu, abyste své iluze nahlédli, sebereflexí zjistili, kde jste k nim přišli a nakonec vymysleli způsob jednání, který bude v dané situaci účinnější, rozhodně není pohodlná. Coach v tomto pojetí rozhodně není ani vrbou, tím méně hodným strýčkem, který poradí, jak na to.

Naopak, pokud má coachovaný skutečně najít nové postupy a osvojit si nové návyky, budou některé intervence coache dost tvrdé a nepříjemné – zvláště tam, kde se dotknou věcí, která jste léta v sobě nosili tajně. Pro coache je taková situace riskantní, nezbývá mu než věřit, že mu jeho tvrdost, zpochybňování i provokace časem odpustíte. To se ale může stát jen tehdy, pokud coach nikdy neztratí vaši důvěru a nezpronevěří se své základní povinnosti, a sice že vždy pracuje ve prospěch coachovaného

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.