DBA International v Praze 2013

Sláva Kubátová Google+ Zpět do kategorie Ostatní

16.04.2013 0 komentářů

Na začátku dubna se Praze uskutečnil třetí týdenní blok studia DBA International Action Learning, který společně pořádá Business School Netherlands, Sheffield Hallam Business School a TC Business School. Mezi lektory se objevili John Mc Auley, Hanna Bakker, Carl van Dyck, Tomáš Bujna a Sláva Kubátová. Studenti tohoto doktorského kurzu přijeli do Prahy ze zemí jako Hong Kong, Nigerie, Jihoafrická republika.

V rámci tohoto závěrečného společného bloku studenti již presentovali návrhy svých výzkumných projektů, které musí být založeny na reálných managerských zkušenostech a jejich výsledky přispějí z rozšíření teoretických modelů v managementu.

Témata, která studenti budou zkoumat, se pohybují od výzkumu souvislostí mezi kulturou a efektivností ekonomické pomoci v rozvojových zemích přes zkoumání role vnímání zákazníků v marketingu až po kulturní aspekty rozvoje malých firem v Hong Kongu.DBA International v Praze

TCBS je v tomto kurzu především garantem stylu Action Learning a z odborných managerských témat se soustředí hlavně na oblast národních a organizačních kultur.

Je jistě potěšitelné, že téma kulturních vlivů se objevilo prakticky ve všech návrzích výzkumů ať už jako součást hlavního problému k řešení či jako významný vliv prostředí, s nímž se musí výzkumníci vyrovnat. Nezbývá, než jim popřát mnoho štěstí a vytrvalosti při plnění jejich výzkumných projektů.

Snad jen na závěr: Praha se všem velmi líbila; jen jim u nás většinou bylo zima.


Články weblogu na podobná témata:

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.