Definice cíle aneb proč je potřeba cíle stanovovat?

David Müller Google+ Zpět do kategorie Seriál-Stanovování cílů

14.09.2013 0 komentářů

Cíle jsou velmi významným nástrojem managementu a bez jejich efektivního stanovení je pravděpodobné, že práce nepřinese potřebné výsledky.

Pokud totiž nejsou jasně stanoveny cíle, rozhodování se stane velmi obtížným a na konci cesty se často stane, že se objeví něco, co se nehodí, někomu nelíbí nebo vůbec nezapadá do celkového cíle organizace. Taková překvapení bývají jen zřídka příjemná.

Bez cíle to tedy nejde, ale proč je většinou tak složité je stanovovat? Hlavně proto, že stanovování cílů je interpersonální dovednost, která se na školách příliš neučí. Tato dovednost „stanovovat cíle“ je především založena na způsobech, kterými lze ovlivnit lidi tak, aby sami pochopili, proč a kam chtějí dojít. Rovněž zajistit, aby dílčí cíle byly v souladu s cíli organizace (1).

Cíle v tomto pojetí slouží jako velmi důležitá orientační znamení v prostoru a čase. Vhodným stanovením ušetří organizaci a lidem v ní mnoho času a energie, které by jinak strávili blouděním A jak takové bloudění vypadá? Většinou stále rychlejším vykonáváním činností, které z pohledu cíle mnohdy nedávají smysl.

Má vůbec smysl v dnešním světě, který se tak rychle mění a je plný nejistot, cíle stanovovat? Potřeba neustálých adaptací cílů často vede lidi k přesvědčení, že stanovovat cíle je vlastně nesmyslné. Tento závěr je však velmi nebezpečný, protože v takto dynamickém prostředí, nabývá stanovování cílů nebývalého významu. Nenávratně totiž skončila doba, kdy manažeři dokázali do určité míry předpovědět budoucí události a pak stačilo pro řízení organizace přesně naplánovat cestu = rozdělit úkoly a popsat činnosti, které je potřeba vykonat.

Svět je neustále v pohybu, a tak stanovené plány obvykle narazí na změnu podmínek, objeví se nové skutečnosti a pak se plánovaná činnost zastaví a je třeba hledat novou cestu. Nebudou to však pouze cesty k dosažení cílů, které bude často třeba upravovat díky překotným změnám. Podobně flexibilním způsobem bude třeba velmi často i aktualizovat cíle samotné.

Jádrem problému může být i samotný způsob vnímání obsahu slova „cíl“. Lidé často o cílech přemýšlejí jako o něčem, co musí být naplněno přesně ve stanovené podobě. Ovšem, aby to bylo možné, museli bychom mít v době stanovování cíle všechny informace, co nás cestou potká, a navíc by se tyto aspekty musely udržet ve stejné podobě, dokud cíle nebude dosaženo. Taková definice cíle se tedy zřetelně do dnešní doby příliš nehodí. Patrně bude mnohem praktičtější o cílech přemýšlet jako o bodech směrování, které poslouží především k soustředění úsilí určitým pečlivě zvoleným směrem (1).

 

(1) Více o stanovování cílů jako interpersonální dovednosti se můžete dočíst v knize Tajemství spolupráce v týmech, kterou napsal autorský tým TC Business School pro nakladatelství Management Press.

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.