Efektivita

Honza Bloudek Google+ Zpět do kategorie Řízení financí

09.10.2013 0 komentářů

Základem manažerské práce je dosahování stanovených cílů. Když mluvíme o efektivitě, obvykle tím myslíme účinnost – nakolik se stanoveného cíle podařilo dosáhnout. Cíle ale většinou potřebujme dosáhnout i ekonomicky efektivním způsobem, což znamená získat maximum kvalitních výstupů s použitím minimálního množství zdrojů.

Při hodnocení efektivity se dá využít řada pohledů. Můžeme například porovnávat, kolik zisku dokáže organizace vyprodukovat vůči celkovému majetku, který využívá [1]. Nebo se měří produktivita práce, jako podíl přidané hodnoty a času odpracovaného všemi zaměstnanci. Tyto úvahy a měření by měly vést k tomu, že se snažíme získat z využívaných zdrojů maximální užitek.

Měření efektivity by mělo vést především k tomu, aby organizace byla schopná zlepšovat svoji výkonnost. Samotné měření by bylo jen ohlédnutím za minulými výsledky, je potřeba vyhodnotit, jaké vlivy vedly k naměřenému výsledku, které z nich můžeme změnit, naplánovat postup a provést kroky, které povedou ke zlepšení.

Při zlepšování efektivity se můžeme snažit buď o optimalizaci zdrojů – mít jen ty zdroje, které co nejlépe napomáhají k dosažení výstupů. Takovými zdroji může být např. dobře vyladěná technologie, ale i kvalifikovaní zaměstnanci, potřebné infomace apod.. Druhou možností je hledat opatření, která povedou k zvýšení výstupů (zisku, přidané hodnoty...) např. zlepšováním procesů, snížením nákladů nebo hledáním nových příležitostí.

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.