Efektivita

Honza Bloudek Google+ Zpět do kategorie Řízení financí

09.10.2013 0 komentářů

Základem manažerské práce je dosahování stanovených cílů. Když mluvíme o efektivitě, obvykle tím myslíme účinnost – nakolik se stanoveného cíle podařilo dosáhnout. Cíle ale většinou potřebujme dosáhnout i ekonomicky efektivním způsobem, což znamená získat maximum kvalitních výstupů s použitím minimálního množství zdrojů.

Při hodnocení efektivity se dá využít řada pohledů. Můžeme například porovnávat, kolik zisku dokáže organizace vyprodukovat vůči celkovému majetku, který využívá [1]. Nebo se měří produktivita práce, jako podíl přidané hodnoty a času odpracovaného všemi zaměstnanci. Tyto úvahy a měření by měly vést k tomu, že se snažíme získat z využívaných zdrojů maximální užitek.

Měření efektivity by mělo vést především k tomu, aby organizace byla schopná zlepšovat svoji výkonnost. Samotné měření by bylo jen ohlédnutím za minulými výsledky, je potřeba vyhodnotit, jaké vlivy vedly k naměřenému výsledku, které z nich můžeme změnit, naplánovat postup a provést kroky, které povedou ke zlepšení.

Při zlepšování efektivity se můžeme snažit buď o optimalizaci zdrojů – mít jen ty zdroje, které co nejlépe napomáhají k dosažení výstupů. Takovými zdroji může být např. dobře vyladěná technologie, ale i kvalifikovaní zaměstnanci, potřebné infomace apod.. Druhou možností je hledat opatření, která povedou k zvýšení výstupů (zisku, přidané hodnoty...) např. zlepšováním procesů, snížením nákladů nebo hledáním nových příležitostí.

 

Proč má smysl studovat MBA?

Studium na TC Business School mi zásadně změnilo pohled na řízení firmy a na způsob, jak dosáhnout trvalého růstu. Za zmínku stojí, že prakticky tři roky za sebou, dosahujeme navýšení výkonu firmy o 40 %.

Lubomír Dvořák, DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., Česká hlava 

A co přinese MBA studium Vám?

kontaktujte nás

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.