Efektivní vedení lidí…nebo řízení lidí?

David Müller Google+ Zpět do kategorie Procesy a organizační struktura

20.09.2016 0 komentářů

Zkušenost z firem, že manageři sice pokládají práci s lidmi za důležitou, ale ve skutečnosti se často a možná i raději věnují výkonným činnostem, se opakuje tak často, že se lze těžko vyhnout potřebě hledat vysvětlení, čím to je.

Možná je jednou z příčin tohoto stavu nevhodné stanovení cíle práce managerů. V jedné velmi výkonné firmě si pevně stanovili, že hlavním cílem managera je úspěch jeho podřízených. Manager tedy má dělat vše pro to, aby jeho lidé výkonné činnosti co nejlépe zvládali, aby se v ní stali skutečnými „profíky“ a dokonce aby své činnosti dokázali sami zlepšovat, když se taková potřeba ukáže. Bude tedy pracovat především s nositeli těch schopností, které jsou pro organizaci strategicky důležité, a které jí zajistí konkurenční výhodu, ale rozhodně nebude tyto výkonné činnosti sám dělat. 

Přesto však mnoho managerů odkládá práci s lidmi na nejnižší příčky svých priorit a dál za svůj hlavní cíl považují především, aby ONI SAMI naplnili plánované objemy výroby, zakázek, obchodování apod., tedy cíle těch výkonných činností, které by měli zvládat hlavně jimi vedení lidé. Ne vždy si přitom uvědomují, že až v jejich prioritách práce s lidmi dosáhne příčky skutečně poslední, najdou sami sebe s lopatou, šroubovákem nebo jiným nářadím, jak sami vytvářejí produkty firmy. Co však potom budou dělat ti další lidé, kteří firmu tvoří a za co a z čeho jim vlastně firma bude moci zaplatit? Na jaké své výsledky budou tito lidé moci být hrdí, co je požene, aby se učili novým věcem nebo aby spolupracovali navzájem? 

Nemálo managerů si na našich kurzech uvědomilo, že tím, že provádějí úkoly svých výkonných pracovníků, jim vlastně kradou příležitosti se rozvíjet a navíc tím připravují sami sobě situace málo motivující a silně frustrující. V popsaném nastavení se totiž efektivní vedení lidí mění na snahu po efektivním řízení lidí, kdy výkonní pracovníci jsou vnímáni spíše jako jakési prodloužené ruce managera, nástroje nebo jakási technologie, kterou manager řídí a lidé pouze provádějí.

V 21. století však patrně většina lidí očekává především, že pro práci využijí svou hlavu – a tak si „nástrojové“ použití většinou nechtějí nechat líbit a mangera „zlobí“. Zdá se tedy, že ti, kdo hledají návod na efektivní řízení lidí, sami sobě ukládají jen velmi obtížně proveditelný úkol.

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.