Emoce a utrpení v managementu

Sláva Kubátová Google+ Zpět do kategorie Rozvoj osobnosti manažéra

19.08.2015 0 komentářů

… a své emoce si nechte na doma! Naštěstí se tato věta v managementech organizací neslyší v dnešní době tak často, jako tomu bylo ještě před 10 – 20 lety.

O tom, že emoce jsou uznávány jako významný vliv a dokonce zdroj pracovního výkonu, svědčí i publikované články, např. Adéla Humlová: Význam pocitů, intuice a emocí.

Je to však opravdu tak, že s vlivem emocí skutečně manažeři při vedení lidí vždy počítají?

Na jedné straně se emoce lidí stávají důležitým zdrojem motivace - tedy pokud jsou to emoce pozitivní. Ty většinou u člověka vzbudí snaha dosáhnout něčeho, co z jeho pohledu má smysl pro něho nebo pro jiné lidi.

Obtížnější situace však nastává v případech, kdy vnitřní nebo vnější stimuly vzbudí v člověku emoce negativní - odpor, frustraci, zuřivost nebo apatii... podoby mohou být velmi rozmanité. V takových případech mohou být emoce důvodem vzniku velmi zapeklitých konfliktních situací, z nichž není snadné najít rozumnou cestu. Ale ani zde nejsme bezmocní, schopnost najít řešení je však přímo úměrná kompetencím, kterými obě strany vládnou v oblasti interpersonálních dovedností.

Tyto dovednosti, které jsou součástí tzv. emoční inteligence, jsou z velké části naučitelné. Potíž je možná v tom, kdo je kdy, kde a koho učí? Snad v rodinách nebo mateřských školách... ale tím možná pro některé z nás systematické učení se těmto dovednostem končí. Na seminářích pak často potkáváme dospělé lidi, kteří mocně cítí, že v dané situaci je třeba něco udělat, ale dovedností se nedostává - prostě „nahý v trní". Někteří se pak rozhodnou, že takové situace se prostě zvládat nedají a že se s nimi musí smířit nebo se dokonce přetvařovat „No, co, já jsem v pohodě...".

Stane-li se takový postoj návykem, má to velmi záporné dopady na pracovní výkony, především na jejich základní „pohon" - motivaci. Lidé, kteří se vnitřně rozhodli část svého života prostě protrpět (často proto, že lepší cestu nevidí), budou stěží radostně a usilovně pracovat, protože je to baví a věří, že to má smysl. Na tomto poli ještě čeká manažery nekonečné množství tvůrčí práce - tedy alespoň ty, kteří se ještě nerozhodli, že život manažera je třeba protrpět, protože lidé už prostě jsou líní, hloupí, neschopní, neodpovědní....

 

 

Proč má smysl studovat MBA?

Studium na TC Business School mi zásadně změnilo pohled na řízení firmy a na způsob, jak dosáhnout trvalého růstu. Za zmínku stojí, že prakticky tři roky za sebou, dosahujeme navýšení výkonu firmy o 40 %.

Lubomír Dvořák, DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., Česká hlava 

A co přinese MBA studium Vám?

kontaktujte nás

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.