Emoce a utrpení v managementu

Sláva Kubátová Google+ Zpět do kategorie Rozvoj osobnosti manažéra

19.08.2015 0 komentářů

… a své emoce si nechte na doma! Naštěstí se tato věta v managementech organizací neslyší v dnešní době tak často, jako tomu bylo ještě před 10 – 20 lety.

O tom, že emoce jsou uznávány jako významný vliv a dokonce zdroj pracovního výkonu, svědčí i publikované články, např. Adéla Humlová: Význam pocitů, intuice a emocí.

Je to však opravdu tak, že s vlivem emocí skutečně manažeři při vedení lidí vždy počítají?

Na jedné straně se emoce lidí stávají důležitým zdrojem motivace - tedy pokud jsou to emoce pozitivní. Ty většinou u člověka vzbudí snaha dosáhnout něčeho, co z jeho pohledu má smysl pro něho nebo pro jiné lidi.

Obtížnější situace však nastává v případech, kdy vnitřní nebo vnější stimuly vzbudí v člověku emoce negativní - odpor, frustraci, zuřivost nebo apatii... podoby mohou být velmi rozmanité. V takových případech mohou být emoce důvodem vzniku velmi zapeklitých konfliktních situací, z nichž není snadné najít rozumnou cestu. Ale ani zde nejsme bezmocní, schopnost najít řešení je však přímo úměrná kompetencím, kterými obě strany vládnou v oblasti interpersonálních dovedností.

Tyto dovednosti, které jsou součástí tzv. emoční inteligence, jsou z velké části naučitelné. Potíž je možná v tom, kdo je kdy, kde a koho učí? Snad v rodinách nebo mateřských školách... ale tím možná pro některé z nás systematické učení se těmto dovednostem končí. Na seminářích pak často potkáváme dospělé lidi, kteří mocně cítí, že v dané situaci je třeba něco udělat, ale dovedností se nedostává - prostě „nahý v trní". Někteří se pak rozhodnou, že takové situace se prostě zvládat nedají a že se s nimi musí smířit nebo se dokonce přetvařovat „No, co, já jsem v pohodě...".

Stane-li se takový postoj návykem, má to velmi záporné dopady na pracovní výkony, především na jejich základní „pohon" - motivaci. Lidé, kteří se vnitřně rozhodli část svého života prostě protrpět (často proto, že lepší cestu nevidí), budou stěží radostně a usilovně pracovat, protože je to baví a věří, že to má smysl. Na tomto poli ještě čeká manažery nekonečné množství tvůrčí práce - tedy alespoň ty, kteří se ještě nerozhodli, že život manažera je třeba protrpět, protože lidé už prostě jsou líní, hloupí, neschopní, neodpovědní....

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.