Firemné a manažerské mantry

Rudolf Hauzer Zpět do kategorie Management obecně

10.11.2012 0 komentářů

Zrejme každý z nás sa už stretol s tvrdeniami a „zaručenými“ návodmi a „pravdami,“ ktoré dávajú jednoduchý recept na riešenia. Chronicky známymi môžu byť: „Mladý je flexibilnejší, starý sa už nechce prispôsobovať“, alebo: „Je študovaný, ten nikdy nebude spokojný.“

Pravdepodobne pri všetkých pôjde o fragment skúsenosti, teda o pohľad do minulosti a možno aj o tak veľkú potrebu mať oporné body v našom stále obtiažnejšie popísateľnom svete. Ide o akési „mantry“, ktoré si ľudia možno z pohodlnosti, možno z potreby jednoducho riešiť neistotu, radi osvojujú.

Tohto postupu sa však nedopúšťajú iba jednotlivci. Veľa krát takto postupujú aj firmy, tímy, manažéri. Potom mnohé rozhodnutia, skôr v subjektívnejších a zatvorenejších firemných kultúrach, sa riadia mantrami. V takej firme môžeme počuť vety typu:“ To nemôže daný zamestnanec (zamestnankyňa) zvládnuť, lebo má malé deti...“ Z pohľadu manažéra by mohlo ísť o tvrdenie: „Všetko si nakoniec aj tak musím spraviť sám...“, alebo, nakoniec, častý marketingový mýtus (mantra): „Čím viac toho ponúkneme, tým budeme mať vyšší zisk.“ Vychádza nám z toho, akoby opieranie sa o mantry ide ruka v ruke s firemnou kultúrou. Čím je rozhodovanie v nej subjektívnejšie, tým je vyššia potreba opierať sa o „zaručené pravdy.“ Môže to byť aj tým, že v takýchto firmách sa málo čo meria a čo sa nemeria väčšinou ani nemôže byť riadené. Tak sa iba prehlbuje neistota. A keď už nemeriame a neriadime, tak máme v zálohe mantry. Pre mylný pocit, že to predsa len riadime.

Slovo mantra používam samozrejme v prenesenom význame. Vo východných náboženstvách sa slovným mantrám pripisuje akási schopnosť a sila spásy. Nakoniec nie sme ďaleko od tohto prístupu ani v bežnej firme západnej kultúry, iba si to pravdepodobne neuvedomujeme.

S hore uvedenými mantrami som sa stretol osobne vo firmách, respektíve na pohovoroch, na oboch stranách stola. Teraz, s odstupom času, vidím koľko subjektivity a mantier ma sprevádzalo... Ako si inak vysvetliť, že sme sa raz ocitli v jednej firme rodinného typu výlučne ľudia narodení v jednom mesiaci... ?


 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.