Firemní kultura v praxi

Honza Bloudek Google+ Zpět do kategorie Management obecně

03.11.2015 0 komentářů

Firemní kultura ovlivňuje chování lidí a zrcadlí jejich skryté názory o tom, co považují za správné nebo nesprávné. Každý z nás má hluboce zakotvené hodnoty a normy, které si vytvořil vlivem výchovy, převzal je od kamarádů nebo přátel, případně je získal během svého pracovního vývoje. Firemní kultura je pak průnikem takových norem a hodnot, které ve firmě převládají.

Mezi firmami mohou být v kultuře propastné rozdíly, říká se, že úspěšné firmy se od neúspěšných liší právě svojí kulturou. Existují firmy, kde většina zaměstnanců sdílí hodnotové nastavení, které firmě pomáhá získat mimořádné schopnosti, vedoucí k úspěchům na trhu. Jsou ale i firmy, kde žádný větší průnik v hodnotách není, kultura je dezintegrovaná a lidé spotřebují spoustu energie ve vnitřních konfliktech.

TC-Business-School-firemní-kultura v praxiManažeři, kteří se snaží vyladit firmu k co nejlepšímu výkonu, usilují o to, aby kultura odpovídala strategickému zaměření a aby ji sdíleli všichni zaměstnanci. Pokud například bude konkurenční výhodou firmy naprosto přesné a bezchybné dodržování stanovených postupů, musí její zaměstnanci dodržování postupů a pravidel ctít jako základní princip, mělo vycházet z jejich vnitřního přesvědčení. V takové firmě nebude vhodné uplatnění pro člověka, který rád improvizuje a při práci se řídí známým heslem: „Pořádek je pro blbce, inteligent zvládá chaos“.

Jak se dá ovlivňovat kultura firmy v praxi? Jak zařídit, aby firmě pomáhala? Odpovědi na otázky o firemní kultuře najdete také v knize Kultura organizace je cestou ke strategii.

Prvním krokem bude jasně pojmenovat strategické priority – v čem chce být firma nejlepší a dohodnout se, jaké kulturní nastavení bude zvolenou strategii nejlépe podporovat. Je například potřeba stavět na týmové spolupráci nebo spíš na individuální odpovědnosti? Potřebujeme, aby lidé byli tvořiví, flexibilní a ochotní se učit nové věci nebo hledáme zaměstnance, kteří budou pečlivě dodržovat stanovené postupy? ..

Dalším krokem je výběr lidí, kteří potřebné kulturní principy už mají zakořeněné – buď z předchozí práce, nebo jako součást svého vnitřního přesvědčení. Řada firem dělá tu chybu, že při výběru nových lidí preferuje jejich technické znalosti a zkušenosti a příliš nezkoumá jejich kulturní preference. V praxi bývá jednodušší naučit člověka s vhodným kulturním nastavením potřebné technické dovednosti, než se snažit změnit vnitřní přesvědčení odborníka, který do organizace kulturně nezapadá.

Třetím krokem je nikdy nekončící ovlivňování firemní kultury managementem. Patří sem firemní vzdělávání, tréninky, programy sloužící pro integraci kultury ale i příklad, jak manažeři sami přistupují k práci a ovlivňují tím chování ostatních zaměstnanců. Samostatnou kapitolou je nastavení všech manažerských systémů (hodnocení výkonů a odměňování, řízení procesů nebo projektů, sdílení informací, …) které mohou napomáhat vytvoření potřebné kultury nebo ji naopak podkopávat.

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.