Hodnocení a odměňování

Michal Henych Zpět do kategorie Řízení lidských zdrojů

30.11.2011 0 komentářů

Pokračujeme v seriálu často zaměňovaných termínů v managementu. Tentokrát se podíváme na hodnocení a odměňování...že je to to samé? No uvidíme :) Jak už tušíte, úplně to samé to nebude, takže se budeme snažit najít rozdíl.

Kdyby byla hitparáda zaměňovaných výrazů v managementu, pak by tyto dva podle mě trvale obsazovaly medailové příčky. Přitom ale, pokud lidi pouze odměňujeme a nehodnotíme, pak se vzdáváme jediného nástroje, kterým lze jejich výkon řídit.


Hodnocení má mít přímo vazbu na předem dohodnutý výkon. Jako maximální interval pro hodnocení se doporučuje rok a minimální někde okolo měsíce. Hodně to záleží na charakteru práce. Způsob hodnocení může být různý. Asi si dovedete představit hodnocení nadřízeným, ale může to být i hodnocení kolegou, 360° zpětnou vazbou, popř. sebehodnocení. Ale pozor i u sebehodnocení je nutné, aby byl někdo přítomen - jako poskytovatel zpětné vazby.


Hodnotí se jak části výkonu měřitelné, tak ty, které se měří hůře, např. zlepšení manažerských dovedností. Cílem hodnocení je jednak dát zpětnou vazbu na výkon v minulosti (většinou jsou to ty části, které se dobře měří), ale cílem je i zajistit si výkon i v budoucnosti. Tyto části výkonu se obvykle měří hůře, nicméně dávají nám větší jistotu, že výsledků bude hodnocený dosahovat i v dlouhodobém horizontu.


Odměňování navazuje na hodnocení, ale ne každou část výkonu, kterou hodnotíme, musíme ( a chceme) i odměňovat. Hodně často neodměňujeme tzv. soft dovednosti (týmová spolupráce, rozvoj kompetencí ve vedení lidí apod.). Ty části výkonu, které neodměňujeme, pak mají většinou vliv na osobní rozvoj. Zaměstnanec je potřebuje k tomu aby dosahoval měřitelných výsledků a my ho jim chceme naučit.

Hodnocení a odměňování
Pokud tedy nevnímáte rozdíl mezi hodnocením a odměňováním, pak

  • na straně jedné nakupujete výkon přímo za peníze (a věřte, že jsou i lacinější cesty)
  • na straně druhé ztrácíte kontrolu nad dlouhodobým rozvojem zaměstnanců.

A opravdu to tak chcete?

 


Články weblogu na podobná témata:

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.