Hodnocení výkonu – 360° zpětná vazba

Alice Žertová Zpět do kategorie Řízení lidských zdrojů

19.01.2009 0 komentářů

Hodnocení výkonu není určitě jednoduchá záležitost. V každé organizaci probíhá jinak a každá si musí najít svoji cestu, jak dosáhnout opravdu objektivního hodnocení. Jednou z možností je 360° zpětná vazba. Autorka se snaží nastínit možnosti, jak tento druh hodnocení může vypadat.

Často se setkávám s problémem, jak hodnotit „měkké" manažerské dovednosti. Možností je určitě více. Ve vhodném kulturním prostředí firmy může například být dobrým nástrojem 360° zpětná vazba.

Dle výzkumu (Ashridge Management Research Group) je 360° zpětná vazba využívána hlavně jako součást programu osobního rozvoje nebo programu rozvoje manažerů. Je tedy velmi vhodnou pomůckou při řízení výkonu manažerů, pro zjišťování úrovně jejich manažerských dovedností, pro které je většinou těžké najít dobře měřitelné ukazatele.

Tento způsob hodnocení používá výsledky zpětné vazby z různých úrovní, a tím, že sbírá názory z různých úhlů pohledu. Tím je zajištěna větší míra komplexnosti a objektivnosti získaných informací.

Účastníci 360° zpětné vazby:
 

Nadřízený

Nadřízený

 

Kolega

Kolega

Hodnocený

Hodnocený

Vnitřní zákazník

Vnitřní zákazník

 

Podřízený

Podřízený

 

 

360° zpětná vazba bývá velmi často anonymní, ale v organizacích, kde není zdůrazněn vztah podřízený a nadřízený (rovnostářské organizace), může být míra anonymity účastníků této zpětné vazby nižší. Nejobvykleji je prováděna formou dotazníku, kde respondenti hodnotí různé oblasti dovedností. Zde je příklad hodnocených oblastí z dotazníku Performance Management Group:
Schopnost vést - dokáže rozvíjet své spolupracovníky v dlouhodobém horizontu.

  • Týmový hráč - ví o existenci týmového procesu a dokáže ho řídit.
  • Řízení sama sebe - je náročný nejen na své spolupracovníky, ale zejména sám na sebe.
  • Komunikace - umí srozumitelně sdělit okolí svá zjištění a své požadavky.
  • Vize - je schopný zužitkovat vize ve své každodenní práci.
  • Organizační dovednosti - zná priority jednotlivých úkolů a podle nich umí uspořádat běh věcí.
  • Rozhodování - jakým způsobem se manažer rozhoduje (sám, týmově, ...)

Proč je dobré tento způsob hodnocení používat? Dobře to ilustruje např. citát J.D. Turnowa z roku 1993: „Vědomí jakékoliv neshody mezi tím, jak se vidíme sami, a tím, jak nás vidí ostatní, zvyšuje vědomí (znalost) sama sebe a zvýšené vědomí sama sebe je klíčem k maximálnímu výkonu v roli vedoucího pracovníka."

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.