Holistický marketing

Michal Henych Zpět do kategorie Marketing

20.06.2012 0 komentářů

Dnes navážeme na nedávný článek o různých pojetích marketingu ve firmě. Ukazuje se totiž, že vzhledem ke stále větší „síle“ zákazníků, již pouze marketingová koncepce nestačí. Jednou z možností je tzv. Holistický marketing a na něj se podíváme podrobněji.

Když se řekne, že je něco holistické, tak to znamená, že se postupuje od celku k částem. Neboli nejprve se zajímáte o celkový smysl a pak teprve vůči smyslu ladíte jednotlivé detaily. Holistické pojetí marketingu jde také po smyslu.


Zákazníka potřebuje většina firem k tomu, aby přežily. Je to ten, co nosí do „chalupy peníze". Jenže má-li je nosit, musí být považovat výměnu svých peněz za naše výrobky/služby za férovou. A to nejen dnes, ale i dlouhodobě.

Spokojený zákazník
Ukazuje se, že aby byl zákazník dlouhodobě spokojen, je dobré:

  • Nejen se ho ptát na jeho potřeby, ale rovnou ho i zapojit do vývoje a zlepšování výrobků/služeb - zákazník se tady stává součástí vnitrofiremních procesů a to doslova
  • O dlouhodobé spokojenosti rozhodují zkušenosti s dlouhodobým užíváním výrobku/služby, ne jen spokojenost po nákupu - to je spokojený skoro každý zákazník
  • Přidanou hodnotu pro zákazníka již často neumí vytvořit firma sama. Z dřívějších dodavatelů se tak stávají partneři, kteří jsou často (stejně jako zákazník) součástí procesů ve firmě

No a tyto tři věci jsou základem holistické marketingové koncepce. Marketing se již definitivně z oddělení stává integrujícím procesem - vše předchozí by ani jedno oddělení zvládnout nemohlo. Tím, co zapojí všechny zúčastněné včetně zákazníka do zjištění a uspokojení zákaznických potřeb.


Články weblogu na podobná témata:

 

Proč má smysl studovat MBA?

Studium na TC Business School mi zásadně změnilo pohled na řízení firmy a na způsob, jak dosáhnout trvalého růstu. Za zmínku stojí, že prakticky tři roky za sebou, dosahujeme navýšení výkonu firmy o 40 %.

Lubomír Dvořák, DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., Česká hlava 

A co přinese MBA studium Vám?

kontaktujte nás

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.