Jak je to s odpovědností?

Michal Henych Zpět do kategorie Řízení lidských zdrojů

12.11.2010 0 komentářů

Máte problém s přebíráním odpovědnosti u svých podřízených? No upřímně, kdo ho nemá...tento článek rozebírá některé z možných příčin tohoto problému.

Když s manažery diskutujeme o jejich problémech ve firmě, většinou se velmi rychle objeví problém že „podřízení nedostatečně přebírají odpovědnost“. Skoro by se dalo říci, že tento problém existuje v každé organizaci. Jak je to možné? To lidé opravdu nechtějí odpovědnost? Určitě to není problém, který by měl jedinou příčinu.

Jisté je, že odpovědnost se nedá nařídit směrnicí, či rozhodnutím ředitele. Odpovědnost je mnohem více pocit jedince, že je plně v jeho rukou dosažení konkrétních výsledků a tento pocit způsobuje, že pro splnění úkolu udělá opravdu vše.

Jednu z příčin „nepřebírání odpovědnosti“ najdeme v rysu naší národní kultury, který už jsem popisoval v jednom z minulých článků. Toto přebírání odpovědnosti přímo souvisí s tím, zda lidé mají vnitřní, nebo vnější orientaci. Lidé s vnější orientací hledají příčiny problémů mimo sebe, neboli necítí se odpovědni.

Další problém bývá velmi často v chování samotného manažera. Každý totiž ve vztahu k podřízeným musí řešit dilema kontroly a důvěry. Čím více důvěřuje, tím méně kontroluje, tím více lidé cítí odpovědnosti, ale také je větší riziko chyb. Opačně to platí obdobně – čím více kontroly, tím více odpovědnosti zůstává na tom, kdo kontroluje – na manažerovi.

Příčiny tohoto druhého problému bývají velmi často skryté, manažeři si totiž plně neuvědomují důsledky svého každodenního chování. Například pokaždé, když poradí jak dál, nebo přímo zhodnotí pracovníkovo konání jako špatné, tím více se pohybují od důvěry směrem ke kontrole a tím méně odpovědnosti zůstává na podřízeném. Stejné důsledky má odejmutí úkolu (či jeho části) pracovníkovi s tím, že „manažer to přeci umí nejlépe“, tak to dodělá.

Zkuste se někdy zamyslet nad tím, zda sami nejste příčinou toho, že vaši podřízení necítí odpovědnost za své výsledky. Musím říct, že mě se to v manažerské praxi stávalo často a také jsem si důsledky svého jednání neuvědomoval…

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.