K čemu je potřeba Strategie?

Helena Rosslerová Zpět do kategorie Strategie a firemní kultura

06.05.2019 0 komentářů

Když jsem se poprvé setkala s marketingovým plánem, nabyla jsem dojmu, že strategie je jen dlouhodobý plán investic a prodejů. Ve firmách, kterými jsem prošla, se strategie diskutovala minimálně, často se na ni zapomínalo. Ještě se tedy máme co učit. Pojďme se proto na strategii podívat trochu blíž - co to vlastně je?

Všechny organizace mají strategii, i když ji třeba se svými členy vůbec neřeší, dokonce i tehdy, když ji vedení podniku oficiálně nevytyčilo. I když třeba lidé tvrdí, že jejich firma strategii nemá. Ať je strategie dobrá nebo špatná, lidé v podniku se podle ní chovají, sdílejí určité pochopení toho, o co firma dlouhodobě usiluje a jakou cestou se k cíli ubírá.

Strategie firmy

Poslání

Ústředním bodem strategie je poslání (mise): proč vlastně organizace existuje, čím chce být? Dobré poslání přitahuje lidi a dá se vyjádřit několika prostými slovy. Například posláním firmy, v níž pracuji, je zlepšovat zdraví lidí, kteří trpí duševními a nervovými chorobami. To je poslání, s nímž se snadno ztotožní ti, kdo se zajímají o zdraví a duševní život. Proto v naší firmě nenajdete oceláře ani IT experty, zato tu máme mnoho biologů, zdravotníků a učitelů.

Vize

Vize je dlouhodobý cíl, to, kam firma v budoucnu spěje, kde se chce nacházet po dlouhou dobu své existence. Např. naše firma usiluje o pozici jedničky na trhu výrobců farmak pro léčbu nervových a duševních chorob.

Strategie

Víme, kdo jsme a kam jdeme, ale JAK to chceme dělat? Dobrou strategii si nevymyslíme snadno. Ze všeho nejdříve je třeba se trochu rozhlédnout: v jakém prostředí a na jakém trhu se pohybujeme, jak se chová naše konkurence, v čem je naše konkurenční výhoda. Měli bychom také prozkoumat sami sebe - jaké lidi ve firmě chceme mít, jak je chceme zapojovat do tvorby a realizace strategie. Až provedeme podrobnou analýzu, můžeme začít se syntézou - definováním své vlastní strategie: která cesta je pro nás ta pravá? Budeme fungovat jako stroj, který vytrvale a jednotvárně dělá totéž (jako např. velké automobilky), anebo jako banda nadaných nadšenců, kteří každý den přijdou s novým nápadem (např. grafická studia)? Studiem strategií úspěšných firem se zabývá řada expertů, sem se nám už víc nevejde, ale věřte, že zkoumání strategií a hledání té naší, to je krásné dobrodružství a zajímavá, tvořivá práce.

Strategický proces

Sebelepší strategie nebude v praxi k ničemu, pokud v podniku nefunguje strategický proces. Strategii firma nějak vytváří, deklaruje a realizuje. Do tohoto procesu je třeba zapojit ostatní členy organizace. Strategie sepsaná jednou provždy a uložená v šuplíku je mrtvá. Může se snadno stát, že skutečná strategie je úplně jiná. Ke sdílení a šíření strategie není třeba plamenných řečí ani masových shromáždění. Stačí si s lidmi často povídat. Ostatně, dobrý manažer svým chováním strategii firmy vyzařuje - strategie je v tom, jak jedná, co oceňuje, co podporuje a proti čemu se staví.


Články weblogu na podobná témata:

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.