Kde najít "nefinanční motivaci"?

Tomáš Bujna Google+ Zpět do kategorie Management obecně

14.10.2014 0 komentářů

Motivace je patrně jedním z nejužívanějších termínů v managementu. Významu slova motivace však různí lidé rozumí různě a tak obvykle použijí přívlastek, který by měl smysl jejich vyjádření upřesnit, např. odlišit finanční motivaci od její nefinanční sestřičky.

Slovo motivace je i na našem blogu používané skutečně hojně: právě teď čtete už 29. článek, ve kterém lze toto slovo najít. Nadměrný výskyt tohoto i podobných termínů (typu proces, leader, komunikace…) v psaných i ústních vyjádřeních manažerů však často vede k tomu, že se do velké míry stávají významově vyprázdněnými – různí lidé jim přiřazují všelijaké významy nebo je dokonce používají jenom jako slovní výplň bez jakéhokoliv konkrétního významu. Lidé se však potřebují dorozumět a tak se snaží je upřesnit. Nejčastěji přidají dalšího slovo, které blíže specifikuje, co konkrétně chtěli říct.

Výraz „nefinanční motivace“ pravděpodobně vzniknul z podobných pohnutek jako jeho zamýšlený protiklad - „finanční motivace“. Z diskusí s našimi studenty – manažery se nám zdá, že u obou slovních spojení mohlo původně jít o mírně nešikovný překlad anglického výrazu „compensation and benefits“, což není nic jiného než odměňování, tedy jeden z nástrojů řízení lidských zdrojů. Finanční motivace pak nejčastěji odkazuje na odměny ve formě peněz „na ruku“ a nefinanční motivace na všechny ostatní benefity, které organizace můžou považovat za součást odměňování (stravenky, sport, zábava, pojištění… fantazii se meze nekladou).

Odměňování je však s lidskou motivací spojeno spíše jenom volně. Motivace totiž není výsledkem vnějších pobídek, na které lidé zareagují vždy tak, jak pobízející zamýšlí. Jak píšeme v knize Vedení lidí a strategie v nejistých dobách, je to spíše něco nehmotného, co se nachází v hlavě každého člověka. Je to pocit, který ho zvedne ze židle a přinutí ho začít něco dělat. Kde se tento pocit v lidech bere?

Člověk má vlastní vnitřní důvod pro všechno, co dělá. I ta nejmenší a nejtriviálnější činnost má nějaký důvod. Někdy slyšíme, že něčí chování je bezdůvodné. Na první pohled se to tak někdy může jevit, je to však spíš tím, že důvod chování nedokážeme odpozorovat, pochopit nebo si dokonce myslíme, že nemůže existovat.

Alespoň v našem chápání (a nejsme sami :-)) tak „nefinanční motivace“ vlastně naplňuje význam samotného slova „motivace“. Výraz „finanční motivace“ se spíše snažíme nepoužívat – není to totiž patrně nic jiného než odměňování lidí a jde tak pravděpodobně jen o další z často zaměňovaných slov v managementu.

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.