Kde v procesu vzniká přidaná hodnota?

Tomáš Bujna Google+ Zpět do kategorie Management obecně

28.10.2013 1 komentář

Málokoho překvapí tvrzení, že přidaná hodnota vzniká zejména tam, kde lidé ve firmě do její tvorby zapojí své unikátní a těžko napodobitelné kompetence. Které části hodnotového procesu je tedy potřeba rozvíjet?

Náš kolega Honza Bloudek mě upozornil na článek profesora Milana Zeleného, ve kterém se zamýšlí nad českým průmyslem a jeho tvorbou přidané hodnoty. V článku se zabývá spíše hospodářskou politikou a jak je vidět v diskusích pod jeho článkem i pod reakcí Jana Macháčka, téma vzbudila celkem velké vášně. Tento pohled však pominu, protože v článku nás zaujalo něco jiného.

V článku jsme objevili zajímavou myšlenku o tvorbě hodnoty ve firmách. Představme si proces tvorby hodnoty jako postupný sled podprocesů výzkumu a vývoje, designu, výroby, montáže, distribuce, prodeje a služeb pro zákazníka. Každý z podprocesů pak přináší jistou část přidané hodnoty celku.

Ještě na začátku druhé poloviny minulého století byla tvorba přidané hodnoty relativně rozprostřená mezi jednotlivé podprocesy – tedy i výrobní procesy významně přispívaly k celkové hodnotě. Za posledních 50 let však přišlo k celkem dramatické změně. Výroba, montáž i distribuce se do velké míry staly službami komoditního charakteru, které lze nakoupit téměř kdekoliv na světě a za cenu nižší, než když si je firmy ponechají ve svých rukách.

Hodnota, kterou tyto prostřední podprocesy přinášejí, je tedy stále nižší. Přidaná hodnota se čím dál tím více vytváří spíše na okrajích hodnotového procesu, jak lze vidět na ilustrativním grafu[1], který Milan Zelený nazval „Úsměvnou křivkou přidané hodnoty“.   

Zdá se, že tyto úvahy do určité míry odpovídají tomu, co jsme byli schopni odpozorovat ve firmách našich studentů-manažerů, které byly koupeny nebo založeny zahraničními vlastníky (obvykle strojírenské, automotive či jiné výrobní firmy). Naše pozorování však vedou k podstatně optimističtějším závěrům než jsou ty, které předkládá pan Zelený.

V prvních letech po vstupu zahraničního vlastníka se firmy vskutku zaměřovaly na výrobu a montáž. S postupem času (obvykle jsme schopni firmy pozorovat nejen v průběhu několika let studia manažera, ale i následujících letech) se však čeští manažeři začali zajímat i o „zdvižené koutky“ křivky přidané hodnoty. Možná začali vnímat jisté ohrožení - poznali, že jejich tehdejší konkurenční výhoda - kompetentní pracovní síla za poměrně nízkou cenu - jim už dlouho nevydrží. Není divu, protože i dokonale zvládnuté procesy výroby a montáže lze relativně jednoduše napodobit i v zemích, kde je cena práce podstatně nižší než v ČR.

V posledních několika letech jsme tak byli svědky opakovaných případů, kde české pobočky od svých zahraničních kolegů postupně přebírají větší a větší podíl na krajích hodnotového procesu. Jejich konkurenční výhoda se tím mění, zvyšují svou míru přispění k celku a tím i svůj vliv v rámci celé skupiny. Pravděpodobnost, že se celá jejich část hodnotového procesu přestěhuje zase dál např. na východ, se výrazně snížila.

Z obou výše zmíněných článků také vyplývá, že posun směrem ke zdviženým koutkům, a tedy vyšší přidané hodnotě, není možný bez zvýšení množstva disponibilních manažerských kompetencí. Zdá se, že naši studenti tuto tezi podporují i ve svých referencích o našem mba studiu.


[1] Zelený, M.: Co je český průmysl? Co česká ekonomika? A proč nestačí o tom mluvit… In: blog.aktualne.cz [on-line] 14.10.2013. Dostupné z: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=21263

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku

Ahoj, Usměv;

Jaromir Sadlon 31.10.2013 08:02Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.