Když tým volá SOS: 3+1 signál, že se vaše loď potápí

Karolina Čiklová Zpět do kategorie Seriál-Týmová práce

26.06.2017 0 komentářů

Manažerovo týmové předpeklí. Jak poznáte, že máte problém?

Jsme jeden tým!  Proklamace, za kterou si možná představí každý něco jiného. Jak jinak by bylo možné, že na problémy se spoluprací v týmu (přečtěte si naši knihu Tajemství spolupráce v týmech) narazíme u minimálně poloviny firem, jejichž manažeři k nám přicházejí studovat?

Pokud můžeme radit, nastražte anténky, kdykoli se děje něco z následujících bodů. Tým vysílá řadu signálů. Manažer, který je přehlíží, řídí kabriolet k hraně útesu. A to fofrem.

1. Signál - Lidi si stěžují, že schůzky jsou ztrátou času
 

Jak to vypadá: Karel brblá, nějaké vysedávání ho nezajímá. Lucie potřebuje odejít domů dřív. Tomáš tvrdí, že je introvert a nerad se prezentuje.

Co se s tím dá dělat: Především je potřeba si uvědomit, že aby tým fungoval, musí být jeho členové rovnocenní. Tak, že mají jeden společný cíl, každý názor (skladníka i ředitele) je stejně platný a každý je odpovědný za konečný výsledek. Měli by být otevření a potřebují jasně vědět, proč se mají sejít, o čem bude řeč a že to má smysl. Pro ně samotné a pro organizaci jako celek. Nepochopení cílů a souvislostí práce je cestou do peklíčka.

Úkol manažera? Veďte komunikační proces! Vždy předem řekněte, jestli se potkáte na schůzce informační nebo řešitelské, kdo a proč se zúčastní a co bude cílem. Vyzdvihněte přínos spolupráce všech členů týmu a zdůrazněte odpovědnost za výsledek. Neberte si velká sousta, řešte raději jeden problém do hloubky než deset povrchně. Pro hledání jádra pudla klaďte otevřené otázky: „Proč si tohle myslíš“ – „Jak bys situaci řešil?“ – „Co tento postup přinese?“.

2. Signál - Převládá neochota spolupracovat až rezignace na výsledek

Jak to vypadá: Eliška se hroutí, zase to zbude na ní. Zbyněk si na schůzky bere nevyřízené maily. Radka deklaruje, že svou práci odvádí dobře a víc ji nezajímá.

Co se s tím dá dělat: Na tým si nehrát, ale plnohodnotně ho začlenit do organizační struktury. Vybírat do něj lidi podle schopnosti spolupracovat, ne jen podle odborných „kvalit“. Společně stanovit týmová pravidla a vést rozvoj týmu.

Úkol pro manažera? Vzájemně se učte! Rozvíjejte soft skills, trénujte naslouchání, podávejte si zpětnou vazbu, budujte důvěru, sdílejte informace i pocity. Neschovávejte se na poradě za mobil nebo notebook; tužka a papír bohatě stačí. A na závěr dejte prostor sebereflexi.

3. Signál - Hádky se přenášejí i do kantýny

Jak to vypadá: Honza se vyhýbá Evě, aby se zase nechytli. Klára a Jana si u kávovaru vyměňují významné pohledy. Pro Štěpána začíná den půlkou lexaurinu.

Co se s tím dá dělat: Odstranit vše, co nese náznak soutěživosti a individualismu. Nepovažovat vnitrofiremní konkurenci za záruku vyšších výkonů. Podporovat vědomí důležitosti vztahů a využívat potenciál všech členů týmu.

Úkol pro manažera? Zdržte se soudů a neškatulkujte lidi na silné, slabé, průměrné… Veďte je k pochopení souvislostí. Odhalení slepých uliček je přeci výborným způsobem, jak dojít k řešení problému. Nezapomeňte, že v týmu nemá nikdo právo veta, ani pan generální. Výrobu od obchodu nikdy neodtrhnete. Proto i strategii musíte mít všichni společnou.

          

 

 

 

 

 

 

DOUŠKA. Stroje tiše klapou, lidé tiše pracují

Protože nic na světě není černobílé a dlouhý klid může taky znamenat blížící se bouři, buďte ve střehu. Problémy mohou být složitější, než na první pohled vypadají. Jednoduchá a rychle objevená řešení by měla manažera trknout.

Týmové dovednosti jsou bohužel velmi nedostatkovým zbožím. Bez učení to nejde. A učení, to je nikdy nekončící koloběh promýšlení problémů, zobecňování řešení, aplikování do praxe a zisku nových zkušeností. Pracovat v týmu musí patřit k základním manažerským dovednostem.

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.