Klesá lidem motivace? Co tak přisypat nějaké E-čka?

Tomáš Bujna Google+ Zpět do kategorie Seriál-Stanovování cílů

24.06.2013 0 komentářů

Chemická podpora motivace a výkonu lidí možná krátkodobě funguje. Charles Handy(1) se však na motivaci zaměřil z jiného úhlu pohledu. Lidi dosahují nejlepších výkonů, když mají pocit, že jim jde práce pěkně od ruky. Jsou do ni ponořeni celým svým tělem a ani nevadí, že není čas jíst nebo spát. Adrenalin proudí v žilách, hladina energie stoupá, u lidí se projevují tzv. „E-faktory“(2).

 • - Energy - energie
 • - Excitement - vzrušení
 • - Emotion - citová zaangažovanost
 • - Enthusiasm - elán, nadšení
 • - Effort - snaha, úsilí
 • - Effervescence - vření, vzrušená aktivita
 • - Expenditure - vydání

Čím se však E-faktory nastartují? Charles Handy zkoumal, co lidé od práce očekávají, co v nich tedy vzbuzuje E-faktory. Podle jeho průzkumu jsou hlavními hybateli motivace:

 • osobní svoboda,
 • respekt kolegů
 • možnost naučit se něco nového
 • výzva (challenge)
 • možnost dokončit projekt
 • možnost pomoci druhým lidem

Peníze se na seznamu objevily na dvacátém čtvrtém místě. Nepravděpodobné? Možná, ale jejich umístnění v podobných průzkumech se opakovalo tolikrát, že jejich schopnost vzbudit motivaci lidí v delším časovém horizontu se zdá být přinejmenším sporná. V práci samotné se totiž konkrétní lidé zajímají i o jiné její složky. Kdyby se nám podařilo vypátrat, které to jsou, daleko lépe by se nám dařilo konkrétní lidi motivovat a podnítit v nich E-faktory.

Zbláznili se snad charitativní pracovníci, když cestují do nebezpečných krajin, aby tam postavili školu pro místní děti? Vůbec ne, mají různé jiné pohnutky. Dělají to proto, aby pomohli jiným lidem, postavili se čelem výzvě, uspokojili svoji touhu po nebezpečí... A někteří možná i proto, aby si zlepšili svou reputaci, postavení mezi kolegy nebo jen povzbudili své vlastní ego.

Proto ani nečekají horentní odměny, neboť za peníze by si nikdy nekoupili pocit, že něčeho dosáhli, že poznamenali svět, že jsou tady, aby něco změnili. Účast na humanitárním projektu je symbolem jejich úspěchu. K tomu, abyste v lidech rozproudili E-faktory nepotřebujete peníze, ale symboly výkonnosti. Každý člověk má svůj seznam potřeb a očekávání, které chce naplnit.

Když vyhodnocuje, jak mu v tom jím požadované výsledky jeho rozhodnutí pomůžou, v hlavě se rozbíhá tzv. „motivační kalkulus". Často jde o nevědomý proces s krátkodobým horizontem, vyspělí pracovníci však s motivačním kalkulem pracují vědomě a s dlouhodobou vizí (i když mu tak možná neříkají). Výstupem kalkulu je (ne)vědomé rozhodnutí, kolik E-faktorů do daného rozhodnutí pracovník nasype.

Klesá lidem motivace? Co tak přisypat nějaké E-čka? článek lektora TC Business School na weblogLidé jsou plní E-faktorů ve všech jejich podobách. Vtip spočívá v tom É-čka uvolnit - vzrušení, stejně jako úsilí, elán i energii. Každý má seznam toho, co očekává od práce a od života, přestože ho možná nikdy nenapsal na papír. Čím více a přesněji se manažerům podaří strefit do seznamu jednotlivých pracovníků, tím víc mohou od lidí očekávat.

Když nabídnou jen základní „zboží" (třeba peníze nebo jistotu práce), dostanou jenom to nejprostší úsilí, kterého je nutno vynaložit. Když budou naslouchat, co lidé opravdu chtějí, a dají jim to, dostanou všechny jejich E-čka. Nikdo nebude zklamaný, v organizaci bublající E-faktory je radost pracovat.

(1) Handy, C.B: Understanding Organizations. Penguin Books, London 1993
(2) Pozn. V anglickém originálu všechny síly začínají písmenem E, proto je jev pojmenován E-síly/faktory. Čeština tuto slovní hříčku neumožňuje.


Články weblogu na podobná témata:

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.