Kolik je na světě informací?

Michal Henych Zpět do kategorie Řízení informací

22.06.2011 0 komentářů

Že se množství informací okolo nás zvyšuje geometrickou řadou každý z nás minimálně intuitivně vnímá. Napadlo vás ale někdy přemýšlet o tom, kolik, že jich vlastně je? V organizacích se totiž musíme každý den rozhodovat. A toto rozhodování je s větším množstvím informací samozřejmě obtížnější.

Možná na začátek si zopakujme jednotlivé předpony používané v soustavě SI. Každá z nich je vždy 1000 násobek té předcházející. Dnes, pokud se bavíme o velikostech souborů, běžně používáme předponu „mega" (tj. 1 milión). Pevné disky v počítačích mají velikosti v „giga". Další předpony v řadě pak jsou „tera", „peta", „exa", „zeta", „yotta".

V roce 2000 bylo spočítáno, že každý rok přibude cca 1,5 miliardy gigabajtů (tj. 1,5 exabajtů). Toto číslo vzniklo tak, že spočítali produkci všech možných záznamových zařízení (optické i magnetické disky, film, ...)

V roce 2003 toto číslo vzrostlo na 5 exabajtů. Opět spočítali produkci všech paměťových médií za rok 2002. Nicméně také nějak spočítali, že v témže roce přibylo 18 exabajtů informací produkovaných elektronickými kanály jako jsou rádio, televize, internet. Zajímavé je, že 98% z toho tvoří data vzniklá telefonními hovory (tv byla překvapivě „zanedbatelná"). Ty tedy pravděpodobně nebudou skoro vůbec zaznamenané.

Kolik je na světě informací


V roce 2009 vyšla studie, která se snaží spočítat, kolik dat ročně „konzumují" spotřebitelé v USA. Mimochodem je zde napsáno, že od roku 2003 do 2007 se každý rok objem dat generovaný komunikacemi zvětšoval o 28%. A kapacita záznamových médií rostla o 23%. No a výsledek? Ročně na uživatele útočí 3,6 zetabajtů informací...vytištěné by toto množství dat pokrylo celé USA do výšky 2,2 metru (7 stop).

Předpokládám, že tato čísla do dnešních dnů opět narostla. No a pak se divíme, že rozhodování v managementu je tak složité :).

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.