Kontext času ako motivátor?

Rudolf Hauzer Zpět do kategorie Management obecně

07.06.2013 0 komentářů

Ako je to s motivátormi? V skratke si ich zopakujme: keď sa môžeme realizovať, keď vidíme zmysel toho čo robíme, keď nás pochvália, úspech, pracovné podmienky, niekde za nimi sú napokon aj mzda...A čo tak čas? Samotný čas nás bude zrejme ťažko motivovať, no časový kontext...plán...dodržanie plánu, spraviť niečo v pravý čas...časový sled udalostí...a jeho pochopenie...byť prosto v kontexte času bude už zrejme motivujúce.

Ako to vidí kvantová fyzika?...Všetko čo robíme, naše životy sa odohrávajú v trojrozmernej dimenzii, vlastne v štvorrozmernej...všetko prebieha na časovej osy, ktorá plynie pre nás /cez naše vnímanie/ jedným smerom. Ono je to trocha zložitejšie...čas sa tiež môže ohnúť kvôli silnej gravitácii...ale to je už mimo nášho každodenného vnímania.

Ako je to s motivátormi? V skratke si ich zopakujme: keď sa môžeme realizovať, keď vidíme zmysel toho čo robíme, keď nás pochvália, úspech, pracovné podmienky, niekde za nimi sú napokon aj mzda...A čo tak čas? Weblogový článek Rudy Hausera pro TC Business School (time management?)Pri manažovaní firmy, ľudí, seba, teda pri nepretržitom plánovaní sledu udalostí som si uvedomil, ako je dôležité, aby situácii /udalosti/ B predchádzala situácia A, situácii C, situácia B a tak ďalej a že keď sa to darí, tak ma to motivuje postupovať po časovej osy ďalej. A tu sme už blízko nachádzania zmyslu toho čo robíme a úspechu...Súčasnosť vo firmách, nakoľko sa všetko akoby zrýchľuje, je v mnohom o čase a o jeho vnímaní (time management?). Schôdzky, harmonogramy, firemné plány, náhle zmeny cez fúzie, projekty, implementácie...je to všetko o čase. Manažujeme vo firmách mnoho vecí, no bez časového kontextu to bude bez zmyslu...

...A tak si píšem do mobilného kalendára udalosť D...vlastne mal by som začať udalosťou C, tej by mala predchádzať udalosť B...takže predsa len musím začať udalosťou A...mám tendenciu preskakovať časovú os, a Vy...?

/Za seba: priznám sa, ako manažér, nie vždy viem, kde, alebo čo je to, to A? Mohlo by to byť aj správne formulovanie problému? Súhlasíte so mnou?./

Autor článku Rudo Hauzer


Články weblogu na podobná témata:

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.