Kontext náš každodenný

Rudolf Hauzer Zpět do kategorie Management obecně

15.08.2012 0 komentářů

Ak už niečo robíme, myslím niečo, čo má znaky prieskumu, mali by sme to robiť a hlavne vyhodnocovať v kontextoch (súvislostiach). Môže sa totiž stať, že závery prieskumu budú vyzerať výborne, no v kontextoch, už menej. Ako napríklad s tým často spomínaným ekonomickým rastom krajiny. Ak to však dáme do kontextu napríklad s deficitom, v konečnom dôsledku už to tak ružové nebude. Ak chceme ostať v realite, dajme dolu ružové okuliare a vyhodnocujme v kontextoch. Aj za cenu, že to môže „bolieť.“

Napriek „bolesti" však budeme môcť a budeme aj pravdepodobne vedieť problém lepšie popísať a riadiť jeho elimináciu, resp. jeho zmenu z problému v niečo, čo vieme riadiť. Pravdepodobne, ak budeme rozmýšľať v kontexte hneď od začiatku plánovania zmeny, budeme sa stretávať na ceste učenia s menším počtom negatívnych prekvapení.

V dnešnom podnikaní sme si už zvykli na projekty. Na termíny, ako projektové tímy. Projektové riadenie.. Projektoví manageri..Európske dotačné projekty.. Už aj na základných a stredných školách sa žiaci zoznamujú s projektmi.

Bez kontextu nám však pribúdajú projekty pre projekty...kopia sa tisícky strán dokumentov, ktoré sa iba ťažko implementujú..., veď akoby sa aj mohli?.. Neraz sa vravieva, ...u nás je to špecifické, u nás neplatia citácie z kníh od Hammera, alebo Petersa...Ukazuje sa však, že aj ten na prvý pohľad neriešiteľný problém, ak dáme do vhodného kontextu, a uvedomíme si, že pri raste, musíme myslieť napr. na deficit, alebo že pri výbere ľudí pre simultánny let na Mars nebude až tak rozhodujúca technická gramotnosť, ale psychická odolnosť, tak riadenie, resp. implementácia takéhoto projektu môže byť aj úspešná.

Weblog TCBS - TC Business School - souvislosti

Ešte ma napadá jeden príklad: projekt potravinovej pomoci v afrických krajinách, bez kontextu je iba šľachetná myšlienka... Bežní občania sa však reálne k pomoci takmer nikdy nedostanú. Projekt nezasadený do kontextu nevedie ku cieľu, riziká nie sú riadené, projekt sa nedarí implementovať, nie je udržateľný... Na papieri si však trúfalo žije svojim životom...


 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.