Kontrola a audit. A je v tom vôbec rozdiel?

Tomáš Bujna Google+ Zpět do kategorie Řízení financí

28.09.2010 0 komentářů

Dnes opět pokračujeme v seriálu často zaměňovaných slov. audit a kontrola vypadají skoro jako synonyma. Jenže jak již jistě tušíte, není tomu tak :). V článku se pokusíme na rozdíly podívat. A mimochodem, článek je premiérovým co se týká použitého jazyka, tedy slovenčtiny.

Význam slovám priraďujú ich používatelia. A duplom, ak ide o cudzie slová. Asi jediným spôsobom, ako prispieť k spoločnej definícii je o ich význame hovoriť.

Podľa slovníka cudzích slov je audit „overenie správnosti účtovej uzávierky povolanou osobou, inštitúciou" a kontrola „dozor, dohľad; zisťovanie náležitostí, revízia". Nuž, vyzerá to tak, že jazykovedci (a nielen naši) trošku zaspali dobu a obmedzili sa na veľmi špecifický význam slova audit. Slovo audit ku nam preniklo z angličtiny a tam má tých významov neúrekom.

Pre mňa rozdiel spočíva v osobe zadávateľa a cieli, pre ktorý robíme audit,či kontrolu. Kontrolu považujem za overenie stavu, či zodpovedá tomu, ktorý deklaruje subjekt kontroly voči svojmu externému prostrediu. Zadávateľom je teda niekto externý voči kontrolovanému subjektu. Výsledkom môže byť buď pochvala, ale častejšie istá forma trestu, veľmi často pokuta (veď nejaký nedostatok sa vždy nájde). Predstavme si daňovú kontrolu.

Auditom je pre mňa skonštatovanie stavu s cieľom nájsť priestor pre zlepšenie. Samotné rozhodnutie o zlepšení je zodpovednosťou auditovaného subjektu. Väčšinou je ním samotný zadávateľ, ktorý pociťuje potrebu pozrieť sa na seba cudzími a dennou praxou nezaslepenými očami.

Nanešťastie sa dosť často stáva, že výsledky auditu použije jedna zo záujmových strán ako bič na nepohodlného manažéra. A to nielen vo verejnej správe. Výsledkom je nulová akceptácia výsledkov auditu, boj o fleky, žiadne zlepšenie a nerelevantné zistenia každého z ďalších auditov podľa hesla: "Zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať". O devastačných účinkoch na efektivitu firemnej kultúry a úroveň dôvery ani nehovoriac.

Dajme si pozor na kontroly skryté pod rúškou auditu a podporujme naozajstné audity ako príležitosť k zlepšeniu firemných výsledkov.


Články weblogu ze seriálu "Často zaměňovaná slova":


 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.