Má v dnešním chaosu ještě smysl vytvářet strategii?

Honza Bloudek Google+ Zpět do kategorie Strategie a firemní kultura

01.03.2015 0 komentářů

V teorii managementu existuje mnoho způsobů, jak se dá přistupovat ke strategii firmy. V příspěvku se autor snaží podívat na hlavní principy několika postupů tvorby strategie a zvláště se pak zamýšlí nad tzv. Učící se školou.

Řada managerů tvrdí, že při dnešním překotném vývoji je skoro nemožné vymýšlet dlouhodobé strategie na základě analýzy dat z trhu. Přitom ještě před dvanácti lety nikdo nepochyboval o funkčnosti klasických, analytických nástrojů pro tvorbu strategie. Asi nejznámějším představitelem tvorby strategie pomocí analýzy je profesor strategie na Harvard Business School Michael Porter.

Jeho velkým kritikem je Henry Mintzberg, profesor managementu na McGill University v Montrealu. V knize Vzestup a pád strategického plánování tvrdě kritizuje strategické plánování, které podle něho vede organizace k tomu, že zůstávají v zajetí teoretických modelů a ztrácejí smysl pro realitu, která je na rozdíl od strategických modelů komplexní a nestrukturovaná.

Podle Mintzberga manageři ve skutečnosti reagují na situace které se nečekané objevují a snaží se buď vyhnout neštěstí, nebo je co nejlépe využít. Tím vytvářejí tzv. „emergent" strategie, které nevycházejí z žádných teoretických analýz, ale přímo z praktických situací.

 

Strategie

Mintzberg tak naznačil nový myšlenkový směr, který později vedl k formulování tzv. „Učící školy" strategie. Základem učící školy je citlivá adaptace na změny v prostředí, testování nových koncepcí a především rychlé vyhodnocování a náprava chyb.

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.