Marketing Word of Mouth

Michal Henych Zpět do kategorie Marketing

21.10.2012 0 komentářů

Do třetice navážeme na předchozí články a podíváme se trochu detailněji na formu marketingové komunikace, která se označuje zkratkou WOM – Word of Mouth. Najdeme zde trochu podobnosti s minule zmíněnou formou – virovým marketingem, protože využívá stejné formy šíření. Spoléháte totiž na lidi mimo vaši organizaci.

Jak lze Word of Mouth vlastně přeložit, abychom vystihli jeho podstatu? Šuškanda? O čem se mluví? Ústně šířená pověst? ... ono je to vlastně jedno. Jeho princip je stejný, jako u virálního marketingu s tím rozdílem, že se nešíří žádná konkrétní zpráva, či video. Ta se maximálně použije pouze jako spouštěč a samotné sdělení se nechává na šiřitelích - lidech.

Weblog TCBS - Word of mouth (WOM) marketing

Samozřejmě WOM může být jak umělý (sami ho vyvoláte nějakým výše zmíněným spouštěčem), tak spontánní. Jako spouštěč můžete použít jeden z následujících šesti typů informací, protože ty se šíří mezi lidmi rychleji, než jiné typy informací:

  • Pobuřující
  • Neobvyklé
  • Veselé
  • Tabu
  • Tajemné
  • Pozoruhodné
  • ...

Efektivita WOM souvisí s tím, že každý z nás má určitě tendenci podléhat doporučením (kladným i záporným) od lidí, které zná a kterým důvěřuje. Těmto doporučením pak věří více, než přímé marketingové komunikaci organizace, která nabízí své produkty, či služby. WOM je natolik populární, že má dokonce svoji asociaci WOMMA-Word of Mouth Marketing Association.


Články weblogu na podobná témata:

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.