Mohou být rodinné firmy dlouhodobě úspěšné?

Honza Bloudek Google+ Zpět do kategorie Strategie a firemní kultura

31.05.2011 0 komentářů

Ve světě i u nás samozřejmě existuje řada dlouhodobě úspěšných rodinných firem, tedy takových, které byly založeny a jsou vedeny členy jedné více, či méně rozvětvené rodiny. Od těch méně úspěšných rodinných firem se však obvykle liší v jedné zásadní věci - podařilo se jim posunout svojí firemní kulturu směrem k větší objektivitě rozhodování. Charles Handy identifikoval základní 4 typy firemních kultur, které se liší jednak mírou rovnostářství a též mírou objektivity. Čtyři typické modely kultur pak nazval inkubátor, řízená střela, eiffelovka a rodina. Pojďme se teď zaměřit na model kultury, který se nejčastěji vyskytuje v nově založených firmách - tedy v kultuře Rodina.

Možná ještě jedno upozornění na začátek - termín Rodina je používán jen pro ilustraci obvyklého chování lidí ve firmě, nemá nic dočinění s druhem vlastnictví organizace. Jinak řečeno, existují firmy, které jsou vlastněné rodinami a nenajdete v nich projevy kultury Rodina, a na druhé straně, známe mnoho firem, které rodiny nevlastní a přitom kulturně jsou to Rodiny jako vyšité.

Firmy s kulturou Rodina typu mají jednu společnou vlastnost: v jejich čele stojí „starostlivý otec", který je hlavním tahounem firmy a zároveň sám rozhoduje o všech důležitých věcech. Přitom se nemusí jednat o rodinnou nebo malou firmu, je to otázka typu firemní kultury a viděl jsem takto řídit firmy s více než 500 zaměstnanci.

Výhodou je, že pokud má „otec" dobrou vizi a obklopí se loajálními lidmi které dokáže nadchnout, cesta k úspěchu bývá poměrně rychlá. Jenže firmu založenou na jednom člověku mohou snadno zastavit jeho zdravotní problémy nebo ztráta motivace. Takováto firma totiž přitahuje lidi, kteří si rychle zvyknou, že taťka zná odpověď na všechny otázky a chovají se jako nezodpovědné děti.


Rodina - obrázek

Pokud firma delší dobu prosperuje, taťka začne nekriticky důvěřovat svému odhadu a je prakticky nemožné přesvědčit ho o tom, že by se mohl mýlit. Na trhu, který se rychle mění, je ale nutné umět se týmově učit nové přístupy a autokratické řízení se stává brzdou dalšího rozvoje.

Firmy vedené jedním podnikatelem mohou být dlouhodobě úspěšné na přehledném trhu, kde všechny důležité informace dokáže zpracovat jeden člověk (pekárna, řeznictví, truhlárna..). Pokud složitost a množství informací naroste, je vhodnější přejít na způsob řízení, který lépe podporuje týmovou práci a spoluodpovědnost. Taková změna vyžaduje hodně úsilí a času - ale o tom až někdy příště.

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.