Motivace k práci?

Alice Žertová Zpět do kategorie Rozvoj osobnosti manažéra

11.12.2008 0 komentářů

Jak se teorie dívá na motivaci? Co všechno může ovlivnit vaši motivaci k práci? Podívejte se do článku, kde autorka uvádí několik možných pohledů na motivaci.

Už jste někdy přemýšleli o tom, proč lidé vlastně pracují? V našich zeměpisných šířkách stále trochu sídlí názor, že práce je vlastně námaha a zdržování od ostatních báječných věcí. Proč ale lidé, kteří přijdou o práci mají špatné pocity, pokud v dohledné době nenajdou jinou? Proč propadají depresi? Co je tedy vlastně tím motorem, že jsme ochotni každé ráno vstát a znova a znova se vrhat do pracovního procesu (často s chutí)?

A jak se má tato chuť pracovat, k odměně, kterou za naši námahu dostaneme? Charles Handy (odkaz je zajímavé video) ve své knize Understanding Organizations píše o třech teoriích motivace k práci ve vztahu k odměňování.

Teorie uspokojení říká - že spokojený pracovník je produktivní pracovník. Pracovník rád a dobře vykonává svou práci, protože má k tomu vytvořené dobré pracovní podmínky včetně dobrého vztahu se svými spolupracovníky.

Motivace 1

Pobídková/ stimulující teorie - tato teorie předpokládá, že pracovník zvýší své úsilí v závislosti na očekávané odměně. Často je přirovnávána tato teorie k principu „osel a mrkev".

Motivace 2

Teorie vnitřní skutečné hodnoty - říká, že člověk není zvíře. Tato teorie předpokládá, že člověk pracuje nejlépe, pokud má zajímavou práci a tuto práci může vykonávat. Odměna pak vychází ze sebeuspokojení z vykonané práce.

Motivace 3

A co vy, podle které teorie se chováte vy a vaši spolupracovníci?

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.