Myslete ve variantách

Michal Henych Zpět do kategorie Management obecně

20.02.2011 0 komentářů

Dneska bude někomu možná téma připadat trochu nudné, dokonce jednoduché. Nicméně praxe ukazuje, že pokud se snažíme tvořivě vymyslet něco nového, pak taky celkem dost záleží na tom, z kolika možných cest k dosažení cíle vybíráme.

V rámci našeho studia MBA vedeme studenty k tomu, aby při řešením jakékoliv situace přemýšleli vždy o více možných variantách k dosažení cíle. Proč? Důvody jsou celkem prosté. Často se totiž vydáváme cestou „první myšlenka, dobrá myšlenka". Obvykle je navíc touto myšlenkou „osvědčené řešení z minula".

Když potom narážíme (což se stane velmi často), pak se ukáže, že příčina nezdaru byla odhalitelná již od začátku. Bohužel v počátečním nadšení „už pojďme něco dělat" nebyl čas promýšlet zvolenou cestu. Přemýšlení ve variantách má tedy za cíl hlavně:

  • Posoudit výhody a nevýhody více řešení - každá situace má mnoho řešení a obvykle nebývá ani jedno z nich ideální...ale ani úplně špatné. Každé má jen své výhody a nevýhody.
  • Dát nám čas promyslet detailněji cestu k realizaci

Z kolika variant ale vybírat? Dvě je kupodivu málo. Žene nás to totiž do situace černobílého pohledu - dobrá x špatná varianta. Nebo (možná i častěji) jde o dilema - ani jedna z variant není jednoznačně lepší x horší. To si pak opravdu můžeme hodit korunou.

Dobrá x špatná - jen dvě varianty
Tři varianty už jsou lepší. Už Konfucius říkal, že z každého rohu vedou minimálně 3 cesty. Minimálně 3 varianty nás dostávají do plastického 3D světa :). Zde už se dají opravdu mnohem lépe porovnávat silné a slabé stánky jednotlivých cest.

Myslete ve variantách - z kolika vybírat?
No ale zase pozor na opačnou situaci. Pokud počet variant překročí 6-8, pak už je zase celkem problematické rozhodovat. Často se totiž ukáže, že varianty nejsou plnohodnotné. Že k cíli vede pouze kombinace 2-3 z nich.


Články weblogu na podobná témata:

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.