Myslíte si, že outsourcing je běžnou praxí ve vašem podniku?

Alice Žertová Zpět do kategorie Procesy a organizační struktura

19.01.2009 0 komentářů

Outsorging je moderní, o tom není sporu :) ... používáte ale ve firmě skutečně outsourcing? Autorka popisuje, co to vlastně outsourcing z hlediska managementu je.

Donedávna jsem žila v domnění, že mnoho věcí v naší firmě je vykonáváno formou outsourcingu. A žila jsem s tím vědomím velmi spokojeně. Je to přece velmi moderní metoda, která pomáhá zefektivnit chod celé firmy. Až do doby, kdy jsem se dozvěděla, co že se vlastně za tím anglickým slovem ukrývá.
Nejprve trochu opakování angličtiny. Outsourcing je složenina ze dvou slov OUT - znamená „ven, pryč, mimo, z domu", slovo SOURCE - znamená „zdroj, pramen", ING - je přípona, která ze složeniny tvoří podstatné jméno. Z doslovného překladu bychom si tedy mohli představit, že outsourcing znamená vystrčit zdroje (vlastní) pryč z domu. Klíčové v tomto případě je spojení vlastních zdrojů, které uvolníme z našeho vlastnictví a propustíme je do vnějšího světa.
Jsme ovocnářský podnik a protože nemáme na všechny oblasti vyškolené odborníky, vykonávají pro nás některé práce „cizí" lidé. Velmi dlouho jsem si myslela, že tuto část výroby takzvaně outsourcujeme.

Popíši vám situaci, jak by to muselo vypadat, abychom ve své praxi skutečně používali outsourcing.

  1. Máme vlastní odborníky na řez stromů.
  2. Tuto část podniku vyčleníme a založíme nový podnik specializovaný na řez stromů.
  3. Zaměstnanci této nové firmy budou pro nás vykonávat stejnou činnost jako doposud, ale za nižší cenu.
  4. Nová firma má možnost (a je to žádoucí) podnikat ve svém oboru a činnost, kterou vykonává pro nás, vykonává i pro jiné subjekty za tržní cenu.
  5. Aby byla definice outsourcingu naplněna dokonale, budeme odměnu za práci v našem podniku rok od roku snižovat :).

Tak co stále si myslíte, že outsourcing je běžnou praxí ve vašem podniku? To co firmy často používají je spíše placená služba, nikoliv outsourcing.

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.