Není důležité běhat rychle, ale běžet správným směrem

Lucka Kolomazníková Google+ Zpět do kategorie Management obecně

04.02.2020 0 komentářů

Jak vnímá management a roli manažera obchodní ředitel společnosti Sapeli Marek Sedlák? Zeptali jsme se ho na jeho manažerské zkušenosti a názory na vedení lidí.

Kdybyste měl k dispozici osmý den, jak byste ho využil?

Využil bych ho pro sebe, pro rodinu, pro regeneraci. Určitě bych ho nechtěl využívat k tomu, abych přeplňoval pracovní plán. Kdysi jsem pracoval pro velkou americkou firmu a něco podobného vyzkoušel. Dokonce i tenkrát jsem si dokázal uhlídat minimálně víkendy, aby mi zůstal čas na rodinu, abych zachoval rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Tahle velká americká společnost byla údernická firma, a když se náhodou neplnil plán, vyhlásily se pracovní soboty. A já jsem byl jediný, komu se podařilo sobotu uhájit pro rodinu. Jedna z nejdůležitějších manažerských pouček, kterou předávám i svým lidem je: „Není důležité běhat rychle, ale běžet správným směrem.“ Někteří lidé dělají, že jako strašně makají a přitom to nevede k cíli, tak to ať si raději sednou a odpočívají.

Jaká je podle vás role manažera?

Manažer by měl umět – kromě jiného – i naslouchat. Když pracoval jako obchodní zástupce a jel někam za zákazníkem, pomáhalo mi mluvit s ním  a slyšet jeho potřeby, starosti, nápady…
Sám se snažím svému okolí  naslouchat, pochopit, co koho trápí, posouvat věci dál. Manažerům obecně ale tahle schopnost často schází.
Potom je však důležité umět získané informace a podněty vyhodnotit a zakomponovat do dalšího uvažování. To už vyžaduje i určité zkušenosti.

Proč myslíte, že manažeři tak málo lidem naslouchají?

V mládí bývá člověk zahleděný do sebe – že zrovna absolvoval nějakou školu nebo školení, že pobral všechnu moudrost. A okolí ho v tom dokonce utvrzuje, protože prošel třeba extra náročným konkurzem do nějaké hogo-fogo firmy. Manažer má najednou pocit, že všechno bude stát na něm.
Až se zkušenostmi přichází k uvědomění, že by měl právě i naslouchat. Pak přichází pokora.
Souvisí to se zpětnou vazbou. Jestli jsem něco ve své manažerské praxi viděl, tak důležitost umění jednak dávat, ale i přijímat zpětnou vazbu. Jde vlastně o jakousi rekapitulaci, sebereflexi, jestli to, co dělám, dělám dobře.
A zpětná vazba se zase získá jenom posloucháním, vnímáním a vyhodnocováním.

Poskytovat zpětnou vazbu je náročné?

Jasně. Člověk má vždycky pocit, že ví, jak by se to mělo správně dělat a navíc ne každý je připraven zpětnou vazbu přijmout.
I za sebe vnímám, že v této oblasti zdaleka nejsem dokonalý. Vím, že by se měly stanovovat cíle, mety a ty průběžně vyhodnocovat. Ne vždy se mi to daří, je dobře  když mi třeba i kolegové v mém týmu zpětnou vazbu připomínají a o průběžné hodnocení své práce si i sami říkají. Kolikrát na ni člověk z pohodlnosti  a nedůslednosti zapomene.

Sapeli je malá rodinná firma, kde se spoléhá, že si manažer základní věci  dokáže ohlídat sám.
Mám zkušenosti z amerického korporátu s polovojenským režimem. Tam moc vlastního prostoru pak nemáte. V takové společnosti je přesně dáno jakou má zpětná vazba formu, frekvenci a co přesně má být ve kterém řádku napsáno. To se nedá obejít. Člověk chápe, že jde o extrém, ale bohužel existují i opačné případy, kdy nejsou nastavena vůbec žádná pravidla. Zase to jen potvrzuje fakt, že každý extrém je špatný. 

Jak se vám daří být manžerem? 

Pro mne je zásadní mít kolem sebe dobrý tým, správné lidi na správných místech a také  nepropadnout  operativě.
Pokud si vyberete správné lidi, tak oni sami si dříve či později o zpětnou vazbu sami řeknou, protože ji k práci potřebují. 

Jak ty "správné lidi" hledáte?

Ideální je, když vyrostou ve firmě, ale to se vždy nedaří.
Často je potřeba do firmy přinést nějaké inovace, lidé uvnitř firmy na to ale nemají, protože ke změnám nebyli vychováváni. Bojí se. Potom firma musí hledat venku. I v tomto případě se mi potvrdila důležitost referencí. Přes agentury a inzerci je velké štěstí, když se podaří někoho schopného najít, ale jde to. Samotného mne překvapilo, jak kvalitní lidi jsme i tímto způsobem našli.

Jak vybíráte lidi? Na základě jejich zkušeností nebo podle nějakých konkrétních vlastností?

Osobně dám hodně na chemii, první dojem, souznění. Mohu vidět určité  profesní nedokonalosti, ale pokud jsou vyvážené zaujetím a schopností pracovat týmově, učit se a vyvíjet se, dá se s tím pracovat. Profesní nedostatky je možné do určité míry korigovat, ale vztahy nikdy nezkorigujete. Když je tým správně sestaven, sleduje stejný cíl a je schopen se doplňovat a podporovat, pak profesní dokonalost nemusí být na prvním místě. Manažer musí obecně umět přijmout zodpovědnost a dokázat na sebe nechat delegovat úkoly. Nevybírám si do týmu lidi, kteří sice trvají na titulu manažer, ale přicházejí s otázkou: „Tak mi tedy řekni, jak to mám dělat“ To pro mne nejsou manažeři. 

Vnímáte slovo manažer hanlivě?

Chápu, proč se ptáte, ale já to tak nemám.
Právě naopak. Já jsem od začátku věděl, že chci být manažer a měl jsem ambici se jím stát. Já nesnáším, když musím poslouchat. A tím nechci říct, že potřebuju někomu rozkazovat. Ne.
Já potřebuju  věci ovlivňovat. Mám rád svobodu rozhodování, se vší zodpovědností, kterou to přináší.
Manažer je pro mne synonymem toho, že já jsem ten, kdo bude ovlivňovat lidi, věci, procesy a zároveň ale vnímám i pocit zodpovědnosti za ně. Necítím v tom nic negativního.

Dá se naučit být dobrým manažerem?

Nedá se to jenom naučit, ale zároveň  se s tím člověk nenarodí. Nejsilnější manažeři z těch, co jsem poznal, měli  charisma, empatii, schopnost lidi pozitivně motivovat. Ten, komu tyto schopnosti schází, nebude dobrým manažerem jenom proto, že absolvoval kurz.

Kdybyste vybíral vzdělávání, jaká byste si stanovil rozhodující kritéria? Co je pro vás důležité?

Čím dál víc mám dojem, že mne v životě ani tak neposunuly externí kurzy, jako praxe a potom nadřízený – nejbližší mentor, který rozvíjel mé dovednosti. Snažím se v podobném duchu působit i na své podřízené.
Silný šéf je ten, který se nebojí, že pod ním vyroste silný člověk, ale naopak takové lidi vyhledává a pěstuje si je. Takový člověk ovlivní lidi víc než nějaké školení. Podporuje a rozvíjí odbornost nebo nějaké  specifické dovednosti a spíš se snaží vytvářet lidem podmínky, aby mohli sami rozvíjet svůj potenciál.
Pokud bych hledql vzdělávání, pqk založené na zkušenosti, kterou lektor sám prožil a ne pouze na faktech, která někde přečetl. Asi bych chtěl rozvíjet konkrétní dovednosti, které bych si sám nadefinoval. Dnes už hledám jen rozvoj dovedností, které pro mne budou mít konkrétní a hmatatelný smysl. Spoustu věcí dělám pocitově a vím, že by se řada věcí  mohla  dělat jiným  způsobem, s využitím modernějších nástrojů, před tím je třeba nezavírat oči, naopak se snažit stále posouvat dál.

Je pro vytíženého manažera s rodinou vůbec možné najít si na vzdělávání čas?

Je. Upřímně, když si člověk chce najít čas, dokáže to. Nesmí se jen sám před sebou omlouvat.

Baví vás být manažerem?

Baví. Je to pro mne srdcová záležitost. Ale musím vždycky vědět, že to má smysl. Motivace není v penězích, ale v tom, že víte, že vaše práce má smysl pro vás i vaše okolí.                                                                                       

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.