(Ne)Týmový duch a deprese

Viktor Bosák Zpět do kategorie Rozvoj osobnosti manažéra

17.05.2017 0 komentářů

Může být vztah mezi používáním týmové práce a depresemi? Na toto téma vyšla zajímavá studie, se kterou vás autor článku seznámí. Snad to před prázdninami nebude depresivní čtení :).

Ne výjimečně se v různých rozhovorech a diskusích setkávám s názorem, že týmová práce a důsledné uplatňování jejích principů jsou něco jako „nadbytečný přepych" - že přeci „tradiční" způsoby vedení a řízení lidí jsou osvědčenými nástroji, jak nejlépe dosahovat vytyčených cílů.

Deprese


Že tomu tak „nejspíš" nebude, dokladují mj. i výsledky výzkumu Marjo Sinokki a jejích kolegů z Finského ústavu pro zdraví pracujících (The Finnish Institute of Occupational Health) a dalších institucí, jež byly publikovány v on-line vydání periodika „Occupational and Enviromental Medicine". Podívejme se na ty nejdůležitější z nich.

Víceletým výzkumem, jehož se zúčastnil reprezentativní vzorek 3 347 zaměstnanců ve věku mezi 30 a 64 let, bylo v prvé řadě zjištěno, že u pracovníků, kteří popisovali atmosféru na svém pracovišti jako „netýmovou", plnou předsudků, sporů a potlačování iniciativy, je o 61 % vyšší pravděpodobnost (než u ostatních), že se u nich projeví depresivní porucha, tj. deprese hodnocená jako duševní choroba.

Druhým významným výstupem výzkumu bylo zjištění, že lidé pracující v prostředí, kde nepanuje „týmový duch", jsou ve srovnáni s těmi, kteří pracují v týmovější atmosféře, o 53 % „náchylnější" k léčbě antidepresivy, tj. lékům proti depresím.

Ač autoři studie připouštějí, že vztah mezi depresemi a neuspokojivou týmovou atmosférou v práci je třeba ještě více objasnit (připouštějí i variantu, že lidé se sklonem k depresím vnímají své pracovní prostředí jako méně „týmové"), tak za prokázané mají to, že „netýmové" pracovní prostředí může způsobovat depresi. A jak dodává vedoucí výzkumného týmu Dr. Sinokki, deprese vyvolaná pracovními vztahy, které postrádají týmového ducha, zpětně ovlivňuje výkonnost firmy. V neposlední řadě tím, že lidé, u nichž se rozvine depresivní porucha, „skončí" obvykle na nemocenské, v horším případě v předčasném (invalidním) důchodu.


Jinak se začátkem léta přejeme krásné a slunečné prázdniny ... bez depresí :).

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.