O motivaci k práci

Alice Žertová Zpět do kategorie Řízení lidských zdrojů

30.10.2010 0 komentářů

Motivace je z pohledu manažera nástroj, jehož výsledkem by mělo být podávání lepších výkonů jednotlivých pracovníků. Jak to ale zařídit, aby lidé skutečně chtěli? Teorií je mnoho, zaručený recept žádný. Snad vás ale i přesto bude článek inspirovat ...

Pan Charles Handy ve své knize Understanding organizations říká, že: „Pokud bychom rozuměli, jakými cestami jsou lidé motivováni, pak bychom je mohli předvídat a mohli je ovlivňovat tím, že bychom měnili součásti motivačního procesu." Česky lidově řečeno, pokud bychom viděli do hlav našich spolupracovníků a věděli bychom co je pro ně důležité, pak bychom jim mohli nabízet podněty, které je k jejich důležité věci přibližují.

Pro nás manažery z toho vyplývá, že motivace není něco, co leží v našich rukou, ale má své jádro v myslích jednotlivců kolem nás. Naším úkolem je tedy poznávat a zjišťovat co je pro naše spolupracovníky důležité a pak přinášet ty správné podněty - motivátory.

Motivace - hlava

Dle teorie pana Abrahama Harolda Maslowa (1908 - 1970) (Maslowova pyramida lidských potřeb) jsou tyto věci seřazeny dle důležitosti do jakési pyramidy, kdy na bázi této stavby leží nejzákladnější věci našeho bytí jako zahnání hladu a žízně - základní fyziologické potřeby, zajištění bezpečnosti své a své rodiny a na vrcholu leží potřeba seberealizace. Pan Maslow také říká, že tyto hodnoty mohou mít jednotlivci velmi odlišně poskládané.

Motivace - Maslow

Také je potřeba si uvědomit, že se člověk v čase mění a vyvíjí a s ním se mění a vyvíjejí i věci pro něj důležité, které ho motivují. Možná, že v dobách jistoty (tak jak ji chápeme ve středoevropském regionu) se věci motivující jednotlivce posouvají spíše k vrcholu pyramidy, ale v dobách současných, kdy této jistoty ubývá, se posouvají blíže k bázi této pyramidy.

 

Proč má smysl studovat MBA?

„Studium na TC Business School mi zásadně změnilo pohled na řízení firmy a na způsob, jak dosáhnout trvalého růstu. Za zmínku stojí, že prakticky tři roky za sebou, dosahujeme navýšení výkonu firmy o 40 %.”

Lubomír Dvořák, DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., Česká hlava 

A co přinese MBA studium Vám?

VYZKOUŠEJTE SI MINIKURZ PRO MANAŽERY

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email