O motivaci k práci

Alice Žertová Zpět do kategorie Řízení lidských zdrojů

17.04.2018 0 komentářů

Motivace je z pohledu manažera nástroj, jehož výsledkem by mělo být podávání lepších výkonů jednotlivých pracovníků. Jak to ale zařídit, aby lidé skutečně chtěli? Teorií je mnoho, zaručený recept žádný. Snad vás ale i přesto bude článek inspirovat ...

Pan Charles Handy ve své knize Understanding organizations říká, že: „Pokud bychom rozuměli, jakými cestami jsou lidé motivováni, pak bychom je mohli předvídat a mohli je ovlivňovat tím, že bychom měnili součásti motivačního procesu."

Česky lidově řečeno, pokud bychom viděli do hlav našich spolupracovníků a věděli bychom co je pro ně důležité, pak bychom jim mohli nabízet podněty, které je k jejich důležité věci přibližují.

Motivace - hlava

Pro nás manažery z toho vyplývá, že motivace není něco, co leží v našich rukou, ale má své jádro v myslích jednotlivců kolem nás. Naším úkolem je tedy poznávat a zjišťovat co je pro naše spolupracovníky důležité a pak přinášet ty správné podněty - motivátory.

Dle teorie pana Abrahama Harolda Maslowa (1908 - 1970) (Maslowova pyramida lidských potřeb) jsou tyto věci seřazeny dle důležitosti do jakési pyramidy, kdy na bázi této stavby leží nejzákladnější věci našeho bytí jako zahnání hladu a žízně - základní fyziologické potřeby, zajištění bezpečnosti své a své rodiny a na vrcholu leží potřeba seberealizace. Pan Maslow také říká, že tyto hodnoty mohou mít jednotlivci velmi odlišně poskládané.

Motivace - Maslow

Také je potřeba si uvědomit, že se člověk v čase mění a vyvíjí a s ním se mění a vyvíjejí i věci pro něj důležité, které ho motivují. Možná, že v dobách jistoty (tak jak ji chápeme ve středoevropském regionu) se věci motivující jednotlivce posouvají spíše k vrcholu pyramidy, ale v dobách současných, kdy této jistoty ubývá, se posouvají blíže k bázi této pyramidy.

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.