Používáte při rozhodování finanční ukazatele?

Tomáš Bujna Google+ Zpět do kategorie Management obecně

17.11.2014 1 komentář

Presentace finančních výsledků, výkazy a reporty obvykle hýří ukazateli, grafy a čísly. Všechna tato data jsou určitě připravena pečlivě a s minimem chyb. Stačí to však k tomu, aby je manažeři vzali do úvahy při svém rozhodování?

No, jak kdy. Pojďme se nejdřív podívat na to, co říkají někteří naši studenti-manažeři, když se jich na začátku studia ptáme, jak pracují s finančními ukazateli.

Jedni říkají, že nerozumí, proč by se měli rozhodovat právě podle ukazatelů, které jim jsou předloženy. Vlastně nechápou, proč tam ty ukazatele jsou, a proto někdy nevidí jejich souvislost s tím, o čem mají rozhodovat. Výběr, které ukazatele se použijí a které ne, totiž udělal někdo jiný – nejčastěji někdo z finančního oddělení. Navíc tito lidé, jak někdy říkají naši studenti, jsou často vzdáleni realitě běžného života, protože organizaci a možná i svět kolem vnímají hlavně přes čísla.

Většinou to o sobě vědí, a tedy se snaží, aby něco nezanedbali a skutečně poskytli věrný a poctivý obraz skutečnosti. Manažerům pak předloží velké množství dat – různých ukazatelů, které realitu popisují z různých úhlů pohledu. Problémem však je, že v tak velkém informačním oblaku obvykle zaniká to, co je skutečně podstatné. Manažeři se totiž ztratí, realitu vyhodnocují spíše podle svých vlastních úzkých, nejčastěji provozních informací a v rozhodnutích finanční aspekty téměř úplně pominou.

Manažeři navíc často neznají, jak se finanční ukazatele, a zejména ty složitější, vypočítávají. Jen těžko pak věří tomu, že skutečně odrážejí realitu. Takové ROCE[1] (Return On Capital Employed = Návratnost vázaného kapitálu) bývá oříškem i pro velmi zkušené manažery. Problémem však není to, že by všichni manažeři měli znát způsob výpočtu. To pravděpodobně ani není potřebné. Pokud však nerozumí, jak jim ROCE  pomůže s jejich rozhodováním a co všechno mohou ovlivnit, aby jej zlepšili, asi nemá smysl jej vůbec používat. 

V takovém případě totiž manažerům chybí znalosti, které jim umožní interpretovat změny a trendy, najít příčiny a rozhodovat se s poznáním širších souvislostí situace. Rozumí pak tomu, jak např. z recyklovaného papíru a dřeva vyrobí novinový papír, ale už si svá rozhodnutí neumí spojit s celkovým finančním výsledkem firmy.

Co s tím? Práci budou mít hlavně lidé, kteří financím a zvlášť ukazatelům rozumí – tedy ekonomové, kontroloři nebo finanční manažeři. Nejdříve se společně s ostatními manažery naučí spojovat svět čísel, ve kterém jsou jako doma, se světem managementu, ve kterém naopak často bloudí, a pak se jim téměř určitě podaří presentovat finanční výsledky firmy tak, že už žádné rozhodnutí ve firmě se neudělá ve stavu „finanční slepoty“. Takové znalosti[2] však patrně nelze nabýt mailem, nebo opakovaným zasíláním nejrůznějších reportů. Úkolem „finančáků“ pak je vytvářet fóra a jiné příležitosti pro osobní setkání , na kterých mohou s ostatními ve firmě diskutovat, reflektovat a tím vytvářet znalosti pro interpretaci finančních dat a ukazatelů.

Pro rozhodování totiž nakonec obvykle stačí několik pečlivě vybraných ukazatelů, které poskytují pevnou a jednoduše pochopitelnou zpětnou vazbu se situací, ve které manažeři rozhodují. Ty zprávy nakonec nejsou nijak zvlášť sofistikované, např.: „Potřebujeme posílit prodej středně velkým zákazníkům, protože tam dosahujeme nejvyšší marže a proto je potřeba větší flexibility v rozměrech papírové role i termínech dodání.“


[1] ROCE je ukazatel, který poměřuje výkon firmy s penězi vázanými v dlouhodobém majetku a v pracovním kapitálu. Říká, jaké míry firma (a její manažeři) dokáže zhodnotit dlouhodobě vložené prostředky.
[2] O vytváření znalostí více v naší knize Spojovat, či rozdělovat? Organizování, koordinování a sdílení informací

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku

Přesně tak!

Karel Štefl 18.11.2014 16:16Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.