Proč naše skvělé nápady přestávají fungovat?

Tomáš Bujna Google+ Zpět do kategorie Management obecně

27.05.2012 0 komentářů

Nedávno se mi dostala do rukou knížka Beyond Culture amerického kulturního antropologa Edwarda T. Halla. Není to žádná horká novinka, prvně byla vydána v roce, kdy jsem se narodil. Zaujala mně však jedna pro mě nová myšlenka - jiný pohled na lidské chování. Jak to, že naše skvělé nápady najednou končí úplně jinak než jsme původně zamýšleli?

Nápad je totiž jedním z výtvorů, kterými lidi mění sebe a svět, aby si pomohli „aby jim pomáhali dělat věci efektivněji a způsobem, který je možné měřit a řídit. Často jsou to však procesy, které jsme kdysi přirozeně dělali sami od sebe" (Hanson 1996). Kolik souvislostí lidé zvažují a jak moc zpětné vazby přitom potřebují, závisí na šířce kontextu, který zvažují jako součást svého kulturního nastavení. Lidé žijící v prostředí širokokontextových kultur (spíše východní kultury) mají tendenci do přemýšlení zahrnout více i nepřímých souvislostí včetně vztahů k ostatním lidem i sobě. Naopak lidé s více úzkokontextovým myšlením (spíše západní kultury) se zaměří jen na problém s jeho přímými souvislostmi, oddělí ho od osob a pominou všechno, co na problém nemá přímou vazbu.

D.T.Hall
Tak se stává, že vytváříme věci, jež vyplývají z našich předchozích výtvorů, na které jsme se zaměřili izolovaně v úzkém kontextu jejich působení. Souvislosti pomineme nebo si na ně ani nevzpomeneme. Když lidé zjistili, že se potřebují dostat z místa na místo rychleji než pěšky, vytvořili koleso a zkonstruovali povoz. Po čase zjistili, že po stezkách to nejde úplně nejlíp a začali stavět cesty. Následně přišli na to, že povoz by mohl jít po cestě i rychleji, ale zpomaluje ho vlastní pohon, tedy koně. Tak přidali motor a vzniklo auto. Jenomže pro auto se hodí širší cesty a co nejmíň překážek. Tak jsme ulice v městech přizpůsobili autům. Dnes vede pod Národním muzeem čtyřproudá magistrála přímo přes centrum Prahy. Pěší pohyb po městech je obtížný a lidi se vlastně dobrovolně stali zajatci svých aut. I pro krátký přesun sednou do auta a často se dostanou do dopravní zácpy, ve které stráví podstatně vícečasu, než tu samou vzdálenost urazí pěšky.


Všechny nápady jsme postupně vytvořili v dobré víře, že odstraníme nevýhody předešlých nápadů. Při jejich vymýšlení jsme však už nedokázali dohlédnout na původní. Naopak my sami se přizpůsobujeme tomu, co jsme sami vytvořili a co nám vlastně brání v prvotní potřebě rychle se dostat z místa na místo.


Už jen obtížně dokážeme odhalit původní smysl většiny výtvorů (věcí, institucí, myšlenek...), se kterými dnes přicházíme do styku. Při jejich vytváření jsme ztratili souvislosti a neuvědomujeme si jak ovlivňují nás i ostatní lidi. Ve stále větší míře se tak úkolem manažera stává pomáhat lidem, aby ve své práci nacházeli souvislosti a její smysl.


Články weblogu na podobná témata:

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.