Procesní a projektové řízení

Michal Henych Zpět do kategorie Procesy a organizační struktura

26.07.2011 0 komentářů

Dneska se podíváme na další dvojici manažerských termínů, které se často zaměňují. Projektové a procesní řízení zní téměř stejně. Dokonce jsem při hledání na webu narazil na zdroje, které tyto termíny používají v jedné větě. Synonyma to ale rozhodně nejsou.

Proces (z latinského processus - postupovat, vyvíjet se) se v managementu používá pro posloupnost činností, které na sebe navazují. Tyto činnosti se opakují a jednotlivé části lze popsat. Příkladem může být např. proces nákupu zjednodušeně popsaný takto: zjištění potřebného množství součástek k objednání - výběr vhodného dodavatele - zaslání objednávky - příjem zboží na sklad.

Procesní řízení
Smyslem procesního řízení v organizaci je dosáhnout efektivity u opakujících se činností. Dále může být smyslem dodržení standardů kvality, zajištění zastupitelnosti pracovníků apod. K tomu je nutno proces neustále zlepšovat. Využívat zkušeností k tomu, aby při příštím opakování činností byly odstraněny chyby, ke kterým došlo v minulosti.


Projekt (z latinského pro-jicio, pro-iectum - návrh, rozvrh) se používá pro jednorázovou změnu. Např. zavedení systému hodnocení zaměstnanců. Nebo, abych to zkomplikoval, tak zavedení procesního řízení :). Průběh těchto projektů bývá unikátní, obvykle se ho účastní více lidí a dopředu nelze přesně popsat / předpovídat činnosti, které bude nutno provést.

Projektové řízení
S trochu zjednodušení lze tedy říct, že procesní řízení se v managementu používá na opakované, snadněji popsatelné činnosti (výroba, nákup, prodej, ...) a projekty na jednorázové a složitější řízené změny (zavedení nového informačního systému, ...).


Co mají procesní i projektové řízení společné je, že obojí by mělo mít definovaný cíl. Nicméně stanovování měřitelných cílů je zase jiné téma, ke kterému se určitě vrátím v nějakém z následujících článků.


Články weblogu ze seriálu "Často zaměňovaná slova":

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.