Řídíme změny nebo se jimi necháváme vláčet?

Honza Duba Zpět do kategorie Procesy a organizační struktura

19.01.2009 0 komentářů

Říká se, že změna je život. Každý manažer určitě mnohokrát změny ve firmě prováděl. Existuje na jejich úspěšné provedení nějaký postup? autor příspěvku se snaží nad způsobem provádění změn zamyslet.

Žijeme v překotné době. Firmy, aby mohli být dlouhodobě úspěšné, se musí umět vyrovnat s vývojem podnikatelského prostředí. Manageři, pod neustálým tlakem, reagují změnami ve firemním systému. Pro řízení změn se obvykle používají metodiky projektového řízení a velmi často vedle sebe probíhá několik změn současně. Velké množství projektů končí neúspěchem a frustrací managerů.

Jedním z nejznámějších odborníků na tuto problematiku je John P. Kotter, který definoval 8 kroků pro úspěšné vedení transformace v knize Vedení procesu změny:

1. Vyvolání vědomí naléhavosti uskutečnit změny
2. Sestavení koalice prosazující změny
3. Vytvoření vize a strategie
4. Komunikace transformační vize
5. Posílení pravomocí zaměstnanců v širokém měřítku
6. Vytváření krátkodobých vítězství
7. Využití výsledků a podpora dalších změn
8. Zakotvení nových přístupů do firemní kultury

Mnohdy se v časové tísni pouštíme do realizace změn bez dokončené vize a strategie komunikace změny. Nějak v těchto projektech zapomínáme na hybnou sílu všech změn - na lidi.

Ve firemním prostření pak nepanuje shoda o nutnosti provést změnu, vize je nejasně předávána a není znám přínos, ani dopad na firemní procesy a jednotlivce. Objevují se snahy zamlžovat negativní dopad na určitou skupinu zaměstnanců. V takovém prostředí se pak velmi těžko podaří získat důvěru dostatečného množství lidí pro následování transformační vize.

Vyzkoušel jsem si, že vizi je nutné umět vysvětlit co nejjednodušeji, formou srozumitelných odpovědí na jednoduché otázky:

Proč je to nutné udělat?
Co má být výsledkem?
Jaký z toho bude užitek jak pro firmu, tak i pro mě a ostatní lidi?
....

Shoda ve vnímání odpovědí na tyto otázky u klíčových lidí (leaderů) napříč firmou vedla k aktivnímu zapojení lidí a větší ochotě spolupracovat při hledání postupu a při realizaci změny.

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.