Řízení lidských zdrojů

Honza Bloudek Google+ Zpět do kategorie Management obecně

17.06.2014 0 komentářů

Ještě nedávno jsme se v řadě firem potkávali s tím, že jejich manažer lidských zdrojů – říkalo se mu personalista - byl především odborníkem na překonávání nástrah zákoníku práce, spadala pod něj mzdová účtárna a vedle toho se staral o nábor nových lidí a zajišťoval pro zaměstnance firmy předepsaná školení. Stačí dnes takovýto styl řízení lidských zdrojů k udržení konkurenceschopnosti?

Z dnešního pohledu by v centru pozornosti manažerů lidských zdrojů (LZ) měl být především požadovaný výkon zaměstnanců. Výkon, který vychází ze zvolené strategie a který podporuje rozvoj schopností, na kterých firma staví svůj úspěch na trhu. Zároveň je ale potřeba si uvědomit, že řízení výkonu jednotlivých lidí není v silách manažera nebo oddělení LZ, ale musí se na něm podílet všichni manažeři, kteří vedou lidi.

Lidskými zdroji jsou spíše vztahy než lidé samotní.Úkolem manažerů a pracovníků LZ je připravit ostatním manažerům takový systém nástrojů, který jim umožní řídit a zlepšovat výkony vedených lidí směrem, který vychází ze zvolené strategie. Tyto nástroje by zároveň měly být v souladu s potřebnou firemní kulturou a se systémem koordinování a organizování lidí (organizační strukturou), který firma používá.

Asi nejdůležitějším nástrojem řízení LZ je hodnocení výkonu. Jeho úkolem je poskytovat všem pracovníkům jasnou zpětnou vazbu, jak jejich pracovní výkon odpovídá tomu, co od nich organizace potřebuje a očekává. Součástí hodnocení výkonu je i plánování nových úkolů a navazuje na něj i odměňování a potřebné vzdělávání nebo rozvoj. K nástrojům LZ patří i výběr a umístění lidí.

Práce s nástroji LZ je prakticky vždy v rukou liniových manažerů. Manažeři LZ by se měli snažit, aby tyto nástroje byly navržené a používané tak, aby podporovaly strategicky důležité výkony a spoluvytvářely potřebnou firemní kulturu. Z tohoto pohledu by dnešní manažer LZ měl mít především odpovědnosti za to, že bude ostatním manažerům pomáhat se splněním strategických cílů firmy.

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.