Rovnováha práce a odpočinku

Michal Henych Zpět do kategorie Management obecně

30.10.2011 0 komentářů

Umíte odpočívat? Prázdniny jsou k tomu přímo určené, ale i odpočinek mám více různých forem. Pojďme se na tyto různé formy podívat.

Stále jsou ještě prázdniny, a proto jsem tentokrát zvolil trochu oddychové téma. Už naše babičky říkávali že je „čas k dílu a čas k jídlu". Manažerským jazykem to znamená, že nejen podávání výkonů je důležité, ale důležité je zachovat si i schopnost tyto výkony podávat. Pokud tyto dvě činnosti nebudou v rovnováze, nebudeme schopni výkony podávat dlouhodobě a zničíme si ten nejcennější zdroj, který máme - sebe.

Odpočinek

Dobře to ilustruje S. Covey ve zde již mnohokrát zmíněné knize „7 návyků skutečně efektivních lidí" na následujícím příběhu:

Představte si, že při cestě lesem uvidíte člověka, jak s velkým nasazením podřezává strom.
„Co to děláte?" zeptáte se ho.
„To je snad jasné, ne?" odpoví vám poněkud nenaloženě a ve spěchu. „Kácím strom."
„Vypadáte hrozně utahaně! Jak dlouho se s tím už moříte?"
„Přes pět hodin. Už toho mám fakt dost. Je to děsná dřina."
„Tak proč si nedáte na pár minut padla? Mohl byste si alespoň naostřit pilu. Určitě by vám šla práce líp."
„Na to nemám čas. Mám moc práce."

Myslím, že v podobné situaci se určitě ocitl alespoň jednou každý z vás. Já tedy ano - vzpomínám na mnohahodinové porady bez přestávek, které už k produktivitě měly hodně daleko.


Covey ale dále uvádí, že tato obnova sil má také více dimenzí a i ty je nutno při plánování odpočinku zvažovat všechny:

  • Fyzická - tělesná cvičení a sport, zvládání stresu,...
  • Mentální/znalostní - četba (krásné literatury, ne manuálů od Windows :) ), představivost, plánování, psaní, syntetické myšlení, ...
  • Společenská/citová - vztahy s ostatními lidmi, empatie, vnitřní jistota, ...
  • Duchovní - ujasňování s vlastních hodnot a závazků, učení se, sebereflexe, ...

Tak jak jste na tom, v kterých oblastech se vám odpočinek daří a v kterých ne? Zkuste to napravit ve zbytku prázdnin. Přeji vám k tomu nádherné počasí.

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.